ກະຊວງການເງິນ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

538

ໃນວັນທີ 12-13 ທັນວາ 2019 ຜ່ານມາ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ພາກສ່ວນນັກທຸລະກິດພາຍໃນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.