ຈີນແຊງອາເມຣິກາມີເຄືອຂ່າຍການທູດທົ່ວໂລກ

541

ຈີນແຊງໜ້າອາເມຣິກາຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍການທູດທົ່ວໂລກ,ຂະນະທີ່ລັດຖະບານອາເມຣິກາພາຍໃຕ້ການນໍາຂອງທ່ານ ໂດນັນ ທຣໍາ ປະທານາທິບໍດີພະຍາຍາມຫຼຸດຈໍານວນສະຖານທູດໃນຕ່າງປະເທດລົງເພື່ອຫຼຸດງົບປະມານໃນການບໍລິຫານ.

ປັດຈຸບັນນອກຈາກຈີນຈະເປັນປະເທດມີອິດທິພົນທາງການຄ້າທົ່ວໂລກແລ້ວ,ຍັງມີເຄືອຂ່າຍການທູດຫຼາຍກວ່າທຸກປະເທດໃນໂລກນໍາອີກທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າອາເມຣິກາເຊິ່ງສ່ວນໜຶ່ງເປັນເພາະຈີນພະຍາຍາມຕັ້ງສະຖານທູດໃນປະເທດຕ່າງໆ.

ຄວາມເຄື່ອນໄຫວໃນລັກສະນະນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ,ຂະນະທີ່ອາເມຣິກາພະຍາຍາມຫຼຸດງົບປະມານສະໜັບສະໜູນອົງກອນລະຫວ່າງປະເທດຕະຫຼອດຮອດຫຼຸດຈໍານວນສະຖານທູດເພື່ອປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈີນກັບກົງກັນຂ້າມດ້ວຍການເພີ່ມໜ່ວຍງານດ້ານການທູດໃນປະເທດຕ່າງໆຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລວມທັງເພີ່ມອິດທິພົນທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການທະຫານຄຽງຄູ່ກັນ.

ເມື່ອ50ປີກ່ອນ,ຈີນມີສະຖານທູດນຕ່າງປະເທດພຽງແຫ່ງດຽວຄືທີ່ປະເທດ ເອຢິບ,ແຕ່ຕອນນີ້ຈີນມີສະຖານທູດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກເໜືອກວ່າອາເມຣິກາໂດຍບົດລາຍງານກ່ຽວການທູດຫຼ້າສຸດລະບຸວ່າຈີນມີສະຖານທູດ,ສະຖານກົງສຸນ ແລະ ຄະນະເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດຖາວອນທົ່ວໂລກຈໍານວນ276ແຫ່ງທຽບກັບອາເມຣິກາທີ່ມີ273ແຫ່ງ.