ໜູນຄວາມຕ້ອງການລົດໃນອະນາຄົດຮຸນໄດທຸ່ມເງິນສ້າງໂຮງງານ

445

ຮຸນໄດ ມໍເຕີ ບໍລິສັດລົດສັນຊາດສ.ເກົາຫຼີເດີນໜ້າສ້າງໂຮງງານລົດແຫ່ງທໍາອິດໃນປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍມູນຄ່າ1,5ຕື້ໂດລາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງການລົດທົ່ວໂລກງຽບເຫງົາ ແລະ ສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດຂອງຮຸນໄດ.

ອິນໂດເນເຊຍເປັນຕະຫຼາດລົດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊຽນຂອງຮຸນໄດໂດຍບໍລິສັດມີແຜນຈະສ້າງໂຮງງານຂຶ້ນຢູ່ທີ່ເມືອງ ເບກາຊີ ທາງຕາເວັນອອກຂອງນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ,ເລີ່ມເດີນສາຍການຜະລິດລົດໄດ້ໃນປີ2021ໂດຍຄາດການຈະຜະລິດໄດ້ເຖິງ250.000ຄັນຕໍ່ປີ.

ຄວາມເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະທີ່ລັດຖະບານສ.ເກົາຫຼີພະຍາຍາມສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ກັບເສດຖະກິດທີ່ເພິ່ງພາການຄ້າເປັນຫຼັກ,ບໍ່ເອື່ອຍອິງກັບປະເທດຄູ່ຄ້າເກົ່າເຊັ່ນຈີນ ແລະ ອາເມຣິກາຫຼາຍເກີນໄປ.

ຮຸນໄດໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ໃນຖານະບໍລິສັດຜະລິດລົດລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສ.ເກົາຫຼີ,ການສ້າງໂຮງງານໃນອິນໂດເນເຊຍຊ່ວຍໃຫ້ບໍ່ຕ້ອງເສຍພາສີນໍາເຂົ້າ5-80%ໃນອາຊຽນ.