ເປີດແລ້ວງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກໍາອິນຊີລາວ 2 ວັນ ທີ່ເດີນສວນເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ ມີ 78 ຫົວໜ່ວຍເຂົ້າຮ່ວມ

493

ເປີດແລ້ວງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກໍາອິນຊີລາວ ຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ຫາ 29 ພະຈິກ 2019 ທີ່ເດີນສວນເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ, ສະມາຄົມ, ສະຫະກອນ, ຜູ້ປະກອບການ, ບໍລິສັດ ເຂົ້າຮ່ວມ 78 ຫົວໜ່ວຍ ໃນນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງດ້ານກະສິກຳອິນຊີ ຈຳນວນ 66 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ດ້ານກະສິກຳທີ່ດີ ຈຳນວນ 2 ຫົວໜ່ວຍ ເຊິ່ງຜົນຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ນໍາມາວາງສະແດງໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ: ພືດຜັກ, ໝາກໄມ້, ເຂົ້າ, ຊາ, ກາເຟ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງຈໍານວນໜຶ່ງ.

ເຊິ່ງກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດງານດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ ໃນຫົວຂໍ້: ການພັດທະນາແບບສີຂຽວ: ຍຸດະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມສາມາດການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບສາກົນ ເຂົ້າຮ່ວມເປີດງານມີ ທ່ານ ບຸນຂວາງ ຄໍາບຸນເຮືອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ານ ນາງ ມີໂຣະ ຊີໂຣໂຕຣິ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຊາວກະສິກອນກຸ່ມກະສິກຳອິນຊີ.

Cr: ວຽງມາ, Vientiane Mai