ດາລາໄທ ຊ່ວຍແມ່ຄ້າສົ່ງອອກສິນຄ້າກັບທີ່

593

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າສິນຄ້າກະສິກໍາຂອງລາວເຮົາຖ້າຈະສົ່ງອອກຂາຍຜ່ານດ່ານສາກົນແລ້ວບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍເພາະມາດຕະການດ້ານລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆ ມີສູງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາມາດຕະການດ້ານສຸຂະນາໄມ້ພືດ ແລະ ສຸຂະນາໄມສັດທີ່ ທີ່ບັນດາປະເທດປາຍທາງກໍານົດ

ແຕ່ກໍ່ດີໃຈ ແລະ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງ ດາລາໄທ ແອນ ທອງປະສົງ ທີ່ໄດ້ມາທ່ອງທ່ຽວປະເທດລາວ(ແຂວງຫຼວງພະບາງ) ແລະ ເຫັນເພີ່ນນໍາເງິນກີບມາຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍ

ຊື້ເຄື່ອງໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວຄ້າຂາຍຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ຂາຍສິນຄ້າທີ່ຜະລິດພາຍໃນລ້ວງໆ ເຊິ່ງປຽບກັບວ່າ ຜູ້ປະກອບການໄດ້ສົ່ງອອກກັບທີ່ ໂດຍແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວເປັນຜູ້ມາຊື້ເພື່ອບໍລິໂພກຢູ່ພາຍໃນ

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ ທ່ານ ນາງແອນ ທອງປະສົງ ທີ່ຊ່ວຍສົ່ງອອກກັບທີ່ ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວກໍ່ລ້ວນແຕ່ເປັນຜູ້ທີ່ນໍາເງິນຕາເຂົ້າມາພາຍໃນປະເທດ ແລະ ກໍ່ປະກອບສ່ວນໃນຂະບວນການສົ່ງອອກກັບທີ່

ສະນັ້ນ ກໍ່ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງຜູ້ປະກອບການ, ຜູ້ຜະລິດ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ກໍ່ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການຊ່ວຍກັນເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາລາວແລ້ວຮູ້ສຶກປະທັບໃຈ ເມືອເຂົາກັບຄືນປະເທດ ບາງທີເຂົາອາດຊ່ວຍແນະນໍາໝູ່ເພື່ອເຂົາມາທ່ຽວປະເທດເຮົາອີກ.