ຄຳມ່ວນ ມອບແນວພັນເຂົ້າ 2,6 ໂຕນ ໃຫ້ເມືອງບົວລະພາ ໄປແຈກຈາຍປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ

563

ວັນທີ 25 ພະຈິກ 2019 ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ມອບ ແນວພັນເຂົ້າ ລຸ້ນ 3 ຈຳນວນ 2,6 ໂຕນ ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງບົວລະພາ ເພື່ອນຳໄປແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ ໃນຊ່ວງລະດູຝົນທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ບັນດາບ້ານທີ່ມີແຜນຜະລິດເຂົ້ານາແຊງໃນປີ 2019-2020 ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດລະດູແລ້ງທົດແທນໃຫ້ແກ່ຜົນເສຍຫາຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ພາຍໃນເມືອງ.

ເຊິ່ງເປັນກຽດມອບໂດຍທ່ານ ນາງ ດາລຸນນີ ໄຊຍະບຸດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ຕາງໜ້າຮັບໂດຍທ່ານ ຄຳຮູ້ ວົງພະຈັນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງບົວລະພາ. ເຊິ່ງໃນລະດູນາປີຜ່ານມານີ້ ເມືອງບົວລະພາ ມີເນື້ອທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມຈຳນວນ 3.900 ເຮັກຕາ ໃນນັ້ນເສຍຫາຍຈຳນວນ 2.412 ເຮັກຕາ ເນື້ອທີ່ແຜນການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງສົກປີ 2019-2020 ຈໍານວນ 36 ເຮັກຕາ ທີ່ນອນຢູ່ໃນ 4 ບ້ານຄື: ບ້ານໜອງໜ່ຽວ, ບ້ານຂະຍຸ, ບ້ານຊອກ ແລະ ບ້ານນາປາງ.