ລາວອະທິບາຍຄຳຖາມ 209 ຂໍ້ ໃນກອງປະຊຸມທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າຂອງລາວ ທີ່ສະວິດເຊີແລນ

412

ຄະນະຜູ້ແທນລາວໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄໍາຖາມ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນ 209 ຂໍ້ ຈາກບັນດາສະມາຊິກ ອົງການການຄ້າໂລກ  (ອຄລ) 23 ປະເທດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ເຈນີວາ, ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 18-20 ພະຈິກ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ.

ຄະນະຜູ້ແທນລາວ ນໍາໂດຍທ່ານນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ, ລັັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໄດ້ ລາຍງານ ແລະ ອະທິບາຍຕໍ່ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງຄຳຖາມສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກສົນໃຈໃນນັ້ນ ແມ່ນ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂັ້ນຕອນການອະນຸຍາດລົງທຶນ, ການຫ້າມການສົ່ງອອກໄມ້ ແລະ ແຮ່ທາດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງ, ການຈັດສັນສຳປະທານບໍ່ແຮ່, ນະໂຍບາຍພະລັງງານ ແລະ ການຜະລິດ, ບາງບັນຫາດ້ານລະບຽບການ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການເງິນ-ທະນາຄານ, ໂທລະຄົມ, ແຜນພັດທະນາການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະ ທາງລົດໄຟ, ແຜນວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຕົ້ນ.

ພາບປະກອບ

ຜ່ານການລາຍງານ ແລະ ຊີ້ແຈງ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຕີລາຄາສູງ ແລະ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ສປປ ລາວ ຕໍ່ຜົນສໍາເລັດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ 6 ປີ ຜ່ານມາ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະໃນຂອບສັນຍາ ອຄລ; ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; ແລະ ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ. ພ້ອມນີ້, ກອງປະຊຸມກໍ່ຮັບຮູ້ເຖິງສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ທິດທາງຕໍ່ໜ້າທີ່ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ ທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າຄັ້ງນີ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການແຈ້ງການລະບຽບການທີ່ຕິດພັນກັບສັນຍາ ອຄລ; ການສືບຕໍ່ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນການອະນຸຍາດການລົງທຶນ; ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ; ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.

ພາບປະກອບ

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃນນາມສະມາຊິກ ອຄລ ໂດຍອີງຕາມພັນທະສັນຍາ ຊຶ່ງທຸກສະມາຊິກ ຕ້ອງໄດ້ທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າຂອງຕົນ; ໃນນັ້ນ ສະມາຊິກທີ່ມີສ່ວນແບ່ງທາງການຄ້າໃນ 4 ອັນດັບຕົ້ນຂອງໂລກ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າທຸກໆ 3 ປີ; ສະມາຊິກທີ່ມີສ່ວນແບ່ງທາງການຄ້າໃນ 16 ອັນດັບຖັດຈາກນັ້ນ ແມ່ນທຸກໆ 5 ປີ; ແລະ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແມ່ນທຸກໆ 7 ປີ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ການທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດ ນັບແຕ່ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອຄລ ໃນປີ 2013 ແລະ ກໍ່ເປັນປີດຽວກັນກັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 30 ປີ ຂອງການສ້າງຕັ້ງກົນໄກການທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າຂອງ ອຄລ. ຄະນະຜູ້ແທນລາວ ໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຂອງຕົນ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ພາຍຫຼັງການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອຄລ ໂດຍສະເພາະ ການ​ປັບປຸງບັນດາ​ນິຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ໂປ່​ງ​​ໃສ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາຕ່າງໆ ຂອງ ອຄລ ເປັນຕົ້ນ ການຫຼຸດຜ່ອນຂອດຂັ້ນ-ຂັ້ນຕອນການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ​​​ແນ​ໃສ່ ​ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນ  ແລະ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການສ້າງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນລັດແຫ່ງກົດໝາຍ.

ພາບປະກອບ

ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ​ເຂົ້າໃນ​ການ​ເຈລະຈາ​ຮອບພັດທະນາ​ໂດ​ຮາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບ ອຄລ, ພ້ອມທັງ ປະກອບສ່ວນຕໍ່ການເຈລະຈາບັນດາບັນຫາໃໝ່ທີ່ກໍາລັງປຶກສາຫາລືກັນ ໂດຍຜ່ານການອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມກັບບັນດາສະມາຊິກ ອຄລ ເຊັ່ນ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; ການສົ່ງເສີມຈຸລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ; ການສົ່ງເສີມບົດບາດແມ່ຍິງໃນວຽກງານການຄ້າ ແລະ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການລົງທຶນ.

ພາບປະກອບ

ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ກໍານົດແຜນວຽກລະອຽດ ເພື່ອຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃນຂົງເຂດທີ່ຄ້າງຄາຮ່ວມກັບບັນດາສະມາຊິກ ອຄລ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າດັ່ງກ່າວ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

ພາບ: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ