ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕັ້ງເປົ້າຂາຍພັນທະບັດ 1.700 ຕື້ກີບ ພາຍໃນປີນີ້

978

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ( ທຫລ ) ອອກຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດອອມຊັບແລ້ວ 500 ລ້ານໂດລາ ຕັ້ງເປົ້າ 3 ເດືອນທ້າຍປີ ຂາຍພັນທະບັດລັດຖະບານຜ່ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ບ້ວງ 1.700 ຕື້ກີບ.
ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການ ທຫລ ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານວຽກງານຂອງທະນາຄານໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງ 3 ເດືອນ ທ້າຍປີ 2019 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນ 9 ເດືອນປີ 2019 ໄດ້ດໍາເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາ ໂດຍນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍເງິນຕາທາງອ້ອມເປັນຕົ້ນຕໍ່; 1) ອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານ ທຫລ ໃນລະດັບ 4%; 2). ອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ 5% ສໍາລັບເງິນກີບ ແລະ 10% ສໍາລັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ 3). ການດໍາເນີນງານໃນຕະຫຼາດເປີດ.

ພ້ອມນີ້, ໃນເດືອນຕຸລາ 2019 ທຫລ ໄດ້ອອກຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດອອມຊັບ ( ທຫລ ) ເປັນເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແກ່ມວນຊົນ 500 ລ້ານໂດລາ. ໃນ ນີ້, ລວມມີພັນທະບັດ ອາຍຸ 1 ປີ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 5% ຕໍ່ປີ, ອາຍຸ 3 ປີ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 6% ຕໍ່ປີ, ອາຍຸ 5 ປີ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 7% ຕໍ່ປີ.

ພ້ອມນັ້ນ, ກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງແຕ່ລະວັນ ເພື່ອໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນປະຕິບັດໃນຂອບເຂດ 0,25% ແລະ ກໍານົດສ່ວນຕ່າງອັດຕາຊື້ – ຂາຍສໍາລັບເງິນເອີໂຣ 0,5%, ເງິນບາດ 0,75% ແລະ ສໍາລັບເງິນສະກຸນອື່ນໆ 2%. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍໄດ້ຜ່ອນຄາຍລະບຽບການຊື້ – ຂາຍ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດກັບມວນຊົນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນໃນວົງເງິນ 10 ລ້ານກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ມື້ ເພື່ອຮັກສາຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຄ່າເງິນກີບ ແລະ ຂະແໜງການທະນາຄານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ປັດຈຸບັນທະນາຄານທຸລະກິດ ມີທັງໝົດ 43 ແຫ່ງ ລວມທະນາຄານສະເພາະກິດ 1 ແຫ່ງ, ມີ 111 ສາຂາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ສາຂາ, ມີ 536 ໜ່ວຍບໍລິການ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ໜ່ວຍບໍລິການ, ຕູ້ເອທີເອັມ ຈໍານວນ 1.286 ຕູ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 61 ຕູ້ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2018. ສ່ວນສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ທຫລ ມີທັງໝົດ 6 ປະເພດ ລວມ 182 ແຫ່ງ, ສ່ວນຮ້ານແລກປ່ຽນເອກະຊົນທັງໝົດ 258 ຮ້ານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ສໍາລັບມາດຕາການແກ້ໄຂໃນໄລຍະ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2019 ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນຕາມລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີມາດຕາການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ເພື່ອຈໍາກັດສ່ວນຕ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນທາງການ ແລະ ຕະຫຼາດໃຫ້ແຄບເຂົ້າ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂາຍພັນທະບັດອອມຊັບ ທຫລ ຈໍານວນ 500 ລ້ານໂດລາ ຕາມທີ່ລັດຖະບານເຫັນດີ, ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາ ເພື່ອປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ຕິດພັນກັບການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດ ( FDI )

ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຂາຍພັນທະບັດລັດຖະບານຜ່ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ບ້ວງ 1.700 ຕື້ກີບ, ຊຸກຍູ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍ SME ເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ຈາກບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເງິນກູ້ຈາກ CDB, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕາການແກ້ໄຂເໝາະສົມ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອຕໍ່ລູກຄ້າໜີ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດ ແລະ ພະຍາດລະບາດ.

ຊຸກຍູ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບເງື່ອນໄຂ ໃນການຂໍເງິນກູ້ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານພັດທະນາແຫ່ງຊາດຈີນ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຊໍາລະອອນລາຍ ເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານ E – commerce.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ ການຄ້າ