ຫາລືການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມກາເຟລາວ

496

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມກາເຟລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ພະຈິກ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມເອລະວັນ ຣີເວີໄຊ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ບຸນເຮືອງ ແຄຣໍລິດດັງ ປະທານສະມາຄົມກາເຟລາວ, ມີຮອງປະທານ, ຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມ ແລະ ສະມາຊິກສະມາຄົມກາເຟລາວເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນກອງປະຊຸມຄັງນີ້ ທ່ານ ນາງ ບຸນເຮືອງ ແຄຣໍລິດດັງ ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄ້ວາປຶກສາຫຫາລື ຫາແນວທາງ ແລະ ວິທີການເພື່ອປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ,ບໍລິຫານຂອງສະມາຄົມກາເຟລາວໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດີຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ນັບແຕ່ດ້ານໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ,ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ,ປະສິດທິພາບການບໍລິຫານໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ,ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ເສດຖະກິດ.

ທ່ານ ແສງຈັນ ຄໍາມຸນທາ ຮອງປະທານສະມາຄົມກາເຟລາວ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄ້ວາແກ້ໄຂບັນຫາກາເຟລາວ ທີ່ໄຂຂຶ້ນໃນຄັງວັນທີ 23 – 24 ຕຸລາ 2019 ທີ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງຈໍາປາສັກ ສະເໜີຄົນຄ້ວາປັບປຸງກົດລະບຽບສະມາຄົມກາເຟລາວ ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ວ່າມີເນື້ອໃນຄໍາສັບໃດ,ໝວດໃດ,ມາດຕາໃດທີ່ຄວນປັບປຸງເພີ່ມເຕີມ,ຫຼືຕັດອອກ ເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມກາເຟລາວມີເນື້ອໃນຮັດກຸມ,ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມຕົວຈິງໃນປະຈຸບັນ.ໃນກອງປະຊຸມຍັງຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ທິດທາງໃນການພັດທະນາກາເຟລາວ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມກາເຟລາວໂດຍສັງເຂບ.


ທ່ານ ຄຳໃສ ອິນທະວົງ ຊ່ຽວຊານປະຈຳໂຄງການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດລາວ ສູ່ອາຊຽນ (GIZ ) ນຳສະເໜີ 5 ບັນຫາຜ່ານກອງປະຊຸມເຊັ່ນ: 1.ບົດບາດຂອງສະມາຄົມກາເຟລາວ, 2.ໂຄງສ້າງອົງການຈັດຕັ້ງ,3.ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ – ບໍລິຫານ,4.ປະສິດທິພາບໃນການບໍລິຫານແກ່ສະມາຊິກ 5.ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະເສດຖະກິດ ຊຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຮອງເອົາເປັນທິດທາງແຜນການ ແລະ ບ່ອນອີງເພື່ອພັດທະນາໃນຕໍ່ໜ້າ ອີກດ້ວຍ.

ໂດຍ: ເກດສະໜາ ແກ້ວສຸວັນນະແສງ