ຍີ່ປຸ່ນຂາດແຮງງານຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຕອນຄໍ່າແຫ່ປິດຮ້ານ

395

ປະຊາກອນໃນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນກໍາລັງຫຼຸດລົງເຮັດໃຫ້ຮ້າຍຂາຍເຄື່ອງກາງຄືນເຊັ່ນ ເຊເວັນ ອີເລເວັນ,ແຟມີລີມາດ ແລະ ລໍສັນ ພາກັນຍົກເລີນຍຸດທະສາດເປີດໃຫ້ບໍລິການ24ຊົ່ວໂມງເນື່ອງຈາກບັນຫາຂາດແຄນພະນັກງານ.

ເມື່ອທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ,ຮ້ານ ແຟລິລີມາດປະກາດອະນຸຍາດໃຫ້ຮ້ານສາຂາທົ່ວປະເທດຫຼຸດໄລຍະເວລາເປີດໃຫ້ບໍລິການລົງໂດຍແນວທາງໃໝ່ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້16.000ສາຂາຂອງແຟມິລີມາດສາມາດປິດຮ້ານໃນໄລຍະເວລາ11ໂມງແລງຫາ7ໂມງເຊົ້າໄດ້ຫາກແຈ້ງສໍານັກງານໃຫຍ່ກ່ອນຈາກແຕ່ກ່ອນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປີດ24ຊົ່ວໂມງ.

ທັງນີ້ຈາກການສໍາຫຼວດໃນເດືອນ ມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ,ແຟມິລີມາດກວດກາພົບວ່າປະມານ7.000ສາຂາພະຍາຫຼຸດຊົ່ວໂມງເປີດໃຫ້ບໍລິການລົງເນື່ອງຈາກບໍ່ມີພະນັກງານປະຈໍາ.

ທ່ານ ທາຄາຊິ ຊາວາດະ ປະທານຂອງແຟມິລີມາດກ່າວວ່າ:ຈະປິດຮ້ານໃນໄລຍະເວລາທີ່ອະນຸຍາດຫຼືບໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງເຈົ້າຂອງສາຂາແຕ່ລະແຫ່ງ.