ຫວ່ງອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງຊັ້ນປະຖົມແລະການປະລະການຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຍັງສູງ

530

ໃນວັນທີ 14 ພະຈິກ 2019, ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 40 ຂອງອົງການອຸຍແນສໂກ (The 40th session of UNESCO’s General Conference), ທີ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ອົງການອຸຍແນສໂກ, ນະຄອນຫຼວງປາຣີ, ປະເທດຝຣັ່ງ ກ່ຽວກັບ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການພັດທະນາການສຶກສາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ພ້ອມທັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວິທີທາງໃນການຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ. ເຫັນວ່າ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນສົກຮຽນທີ່ຜ່ານມາຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ການປະລະການຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນສູງກວ່າຄາດໝາຍ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ,ໃນໄລຍະສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້ ມີໂຮງຮຽນ ຈໍານວນ 741 ແຫ່ງ ໃນ 6 ແຂວງ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຂອງປະເທດລາວ ໄດ້ຖືກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊັບສິນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຢ່າງຫຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍເພີ່ມຕື່ມ ຕໍ່ການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍທີ 4 ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອະນຸມັດໂຄງການຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ໂດຍສະເພາະທົດລອງ ຢູ່ 40 ເມືອງຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ທີ່ມີຄາດໝາຍຕົວຊີ້ບອກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ໂດຍໄດ້ສົ່ງພະນັກງານຈາກສູນກາງ ຈໍານວນ 138 ຄົນ ລົງໄປຊ່ວຍກໍ່ສ້າງຮາກຖານ, ສຸມໃສ່ສຶກສາສະພາບັນຫາ, ຮໍ່າຮຽນນໍາທ້ອງຖິ່ນ, ສຶກສາ ແລະ ວາງແຜນການສຶກສາ ແລະ ຊີ້ນໍາການປະຕີບັດຢູ່ຂັ້ນແຂວງເປັນເວລາສອງປີ ແລະ ຂັ້ນເມືອງເປັນເວລາເກົ້າເດືອນ ໂດຍມີການຈັດຕັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນເພື່ອນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຮ່ວມກັນ,

ພ້ອມທັງຍັງໄດ້ມີການເຝິກການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືປະເມີນຕົນເອງທາງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ຄູເຝິກຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ວາງແຜນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ເຝິກການນໍາໃຊ້ຄູ່ມືການສອນວິຊາ STEM ໂດຍຄຳນຶງ ເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຍັງຈະສືບຕໍ່ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຄູ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການເຂົ້າຮຽນວິຊາຊີບຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍການຮັບເອົານັກຮຽນເຂົ້າຮຽນວິຊາທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງການສົ່ງເສີມໂດຍບໍ່ຜ່ານການສອບເສັງ ແລະ ສະໜອງເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້.

ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ: ໄດ້ມີການຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ໄດ້ສ້າງສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ, ໄດ້ມີຄວາມສຳເລັດໃນການຄົ້ນຄວ້າພືດເປັນຢາ 20 ກວ່າຊະນິດ ແລະ ຄົ້ນພົບຊະນິດພັນພືດໃໝ່ຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ດອກເຜິ້ງ, ເຫັດ, ເຊື້ອຣາແມງໄມ້, ພືດຕະກຸນສົ້ມກຸ້ງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີການຄົ້້ນຄວ້າການນຳໃຊ້ບັນດາໂປຣແກຣມການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ: ໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງເອກະສານເພື່ອນຳສະເໜີປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ເປັນມໍລະດົກທາງທຳມະຊາດຮ່ວມຊາຍແດນກັບຟອງຫຍາແກບາງ, ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ກຽມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສໍາລັບມໍລະດົກວັດທະນະທຳນາມມະທຳແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຂໍຂຶ້້ນທະບຽນເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳນາມມະທຳຂອງມະນຸດສະຍະຊາດໄວ້ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລຳວົງລາວ ປະຈຸບັນປະຊາຊົນລາວຄອງຄອຍຄຳຕອບຈາກອົງການອຸຍແນສໂກຢ່າງໃຈຈົດໃຈຈໍ່.

ໃນໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ຍັງໄດ້ເຊີນຊວນຄະນະຜູ້ແທນກອງປະຊຸມໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ທົ່ງໄຫຫີນ ເປັນມໍລະດົກໂລກແຫ່ງ ທີ 3 ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2020 ທີ່ ສປປ ລາວ.