ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກັບ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ

503

ກອງປະຊຸມດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກັບ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ ໃນວັນທີ 14 ພະຈິກ 2019, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ(ຟຟລ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ພິທີລົງນາມໃນການຊື້-ຂາຍ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຄັ້ງທີ 38 ຢ່າງເປັນທາງການ ລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກັບ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ (ກຟຜ)

ນໍາໂດຍ ທ່ານ ດວງສີ ພາຣາຍົກ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ຟຟລ ແລະ ທ່ານ ເລີງໄຊ ຄົງທອງ ຮອງຜູ້ວ່າການລະບົບສົ່ງ ກຟຜ ແຫ່ງປະເທດໄທ ເປັນປະທານຮ່ວມ ພ້ອມຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຂອງທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ ຈໍານວນ 44 ທ່ານ

ເຊີ່ງພິທີໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ແຂວງລະຍອງ ປະເທດໄທ ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລືວຽກງານດ້ານວິຊາສະເພາະໃນປີ 2019 ແລະ ແຜນການ 2020 ເປັນຕົ້ນ:

ການປະສານວຽກງານການຄອບຄຸມລະບົບສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການບໍາລຸງຮັກສາລະບົບໄຟຟ້າ, ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການຊື້-ຂາຍ ພະລັງງານໄຟຟ້າລະຫວ່າງ ຟຟລ ແລະ ກຟຜ.

ຂອບໃຈ ຂໍ້ມູນຈາກ: EDL