ໄອເອັມເອຟຫ່ວງໜີ້ທົ່ວໂລກຈຸລະດັບກວ່າ200%ຂອງຈີດີພີ

443

ໄອເອັມເອຟເປັນຫ່ວງໜີ້້ທົ່ວໂລກເພີ່ມຂຶ້ນບໍ່ຢຸດຈຸລະດັບ188ພັນຕື້ໂດລາຫຼື230%ຂອງຈີດີພີໂລກ,ພ້ອມທັງເຕືອນລັດຖະບານທົ່ວໂລກເຂັ້ມງວດການປ່ອຍເງິນກູ້ ແລະ ຈັດລະບຽບທະນາຄານ.

ທ່ານ ນາງ ຄຣິດຕາລີນາ ຈໍຈີວາ ເລຂາທິການໃຫຍ່ກອງທຶນການເງິນສາກົນຫຼືໄອເອັມເອຟກ່າວເຕືອນວ່າ:ໜີ້ທົ່ວໂລກຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດຢ່່າງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນທີ່ລະດັບ188ພັນຕື້ໂດລາເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີ2016ທີ່ລະດັບພຽງ164ພັນຕື້ໂດລາຄິດເປັນ230%ຂອງຈີດີພີໂລກ.

ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ເປັນໜີ້ໃນພາກເອກະຊົນ,ສ່ວນໜີ້ພາກລັດໃນປະເທດພັດທະນາແລ້ວຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ2ເປັນຕົ້ນມາ,ຂະນະທີ່ໜີ້ພາກລັດໃນປະເທດຕະຫຼາດຈະເລີນໃໝ່ຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ວິກິດການເສດຖະກິດໃນປີ1980.

ພາລະໜີ້ລະດັບສູງອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ,ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ລັດຖະບານທົ່ວໂລກຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານກາງທົ່ວໂລກອອກນະໂຍບາຍການເງິນທີ່ເຂັ້ມງວດ.