ໂຈະຊົ່ວຄາວ! ອອກອະນຸຍາດຮ້ານອິນເຕີເນັດກາເຟ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

329

ພະແນກໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ອອກໜັງສືທາງລັດຖະການ ເລກທີ 583/ພປທສ ລົງວັນທີ 4 ພະຈິກ 2019

ເລື່ອງໂຈະການພິຈາລະນາອອກອະນຸຍາດວິສາຫະກິດໃໝ່ໃຫ້ສ່ວນບຸກຄົນຮ້ານອິນເຕີເນັດກາເຟຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນການຊົ່ວຄາວນັບແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2019 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

ເຫດຜົນກໍ່ຍ້ອນວ່າ ຜ່ານມາມີຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ມີຮ້ານອິນເຕີເນັດຈໍານວນໜຶ່ງບໍລິການບໍ່ຖຶກຕາມໃບອະນຸຍາດ, ເຄື່ອນໃຫວບໍ່ຖຶກຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງສະເໜີມາຍັງພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງ ແຈ້ງໃຫ້ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອ ໂຈະການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເປັນການຊົ່ວຄາວນັບແຕ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງການສະບັບນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ.