ຊາວບ້ານກະເປ ເມືອງຕະໂອ້ຍ ໄດ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳລິນ ທີ່ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ລົງມືກໍ່ສ້າງ

388

ບ້ານກະເປ ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແຂວງສາລະວັນ ເປັນບ້ານໜຶ່ງທີ່ໄດ້ທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຂອງ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ທີ່ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງເອງ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້ອມແປງລະບົບນ້ຳລິນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ( ທລຍ ) 126 ລ້ານກວ່າກີບ ໃນຮອບວຽນທີ 16 ປີ 2019 ແລະ ໄດ້ລົງມືກໍ່ສ້າງໃນວັນທີ 29 ມີນາ ເຖິງເດືອນມິຖຸນາ 2019 ຈຶ່ງສຳເລັດ.

ທ່ານ ອຳນຳ ຕາງໜ້າອຳນາດການປົກຄອງບ້ານກະເປ ໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນສຳເລັດໃນການກໍ່ສ້າງຄັ້ງນີ້ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກປະຊາຊົນ, ຊຸມຊົນໄດ້ຮ່ວມມືກັນປະຕິບັດເອງ, ເປັນເຈົ້າການບໍລິຫານ, ຈັດການທຶນ ແລະ ຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆດ້ວຍຊຸມຊົນເອງ ທັງໄດ້ຮຽນຮູ້ແບບແຜນ, ວິທີການປະຕິບັດຕ່າງໆ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ໃຊ້ກຳລັງຊາວໜຸ່ມພາຍໃນບ້ານ, ຄອບຄົວຜູ້ທຸກຍາກສຸມໃສ່ປະຕິບັດໜ້າວຽກຕ່າງໆ ໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ 50.000 ກີບຕໍ່ມື້ ແນໃສ່ກະຈາຍລາຍໄດ້ໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວພາຍໃນບ້ານ ເຊິ່ງມີ 4 ໜ້າວຽກໃຫຍ່ ຄື: ສ້ອມແປງຫົວງານ, ວຽກຕໍ່ທໍ່, ສ້ອມແປງອ່າງ – ສ້ອມແປງກັອກ ແລະ ອື່ນໆ.

ໂຄງການສ້ອມແປງລະບົບນ້ຳລິນ ໄດ້ເລີ່ມລົງມືແຕ່ເດືອນມີນາ ຫາ ເດືອນກໍລະກົດ 2019 ຈຶ່ງສໍາເລັດ ໂດຍໃຊ້ເວລາ 3 ເດືອນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ທລຍ 126 ລ້ານ ກວ່າກີບ ແລະ ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນ 2 ລ້ານກວ່າກີບ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຫັນໄດ້ວ່າມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ: ປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳລິນທີ່ຕົນເອງເຮັດໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ທຶນທັງໝົດ 117 ລ້ານກວ່າກີບ. ຫຼັງຈາກຫັກຄ່າສິ້ນເປືອງຕ່າງໆ ທຶນຍັງເຫຼືອເກືອບ 9 ລ້ານກີບ ແລະ ຊຸມຊົນຈະຂໍສະເໜີນຳ ທລຍ ເພື່ອຂໍນຳໃຊ້ທຶນດັ່ງກ່າວສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍກັອກນ້ຳລິນອີກຫຼາຍຈຸດ ແລະ ແຮໄວ້ເປັນກອງທຶນບ້ານເພື່ອສ້ອມແປງໃນເວລາທີ່ເປ່ເພ.

( ໂດຍ: ວິໄລວອນ ສິດທິໄຊ )

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ