ອີກ5ປີຕໍ່ໜ້າໂອເປກຈະຫຼຸດການສົ່ງອອກນໍ້າມັນ

326

ກຸ່ມປະເທດສົ່ງອອກນໍ້າມັນຫຼືໂອເປກເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານທ່າອ່ຽງຕະຫຼາດນໍ້າມັນໂລກປະຈໍາປີ2019ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ:ໂອເປກຈະສົ່ງອອກນໍ້າມັນຫຼຸດລົງໃນໄລຍະ5ປີຕໍ່ໜ້າເນື່ອງຈາກອາເມຣິກາ ແລະ ປະເທດນອກກຸ່າໂອເປກມີການຜະລິດນໍ້າມັນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການຜະລິດນໍ້າມັນດິບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນນໍ້າມັນອື່ນໆຂອງໂອເປກຈະຫຼຸດລົງສູ່ລະດັບ32,8ລ້ານບາເຣວຕໍ່ວັນພາຍໃນປີ2024ເມື່ອປຽບທຽບກັບລະດັບ35ລ້ານບາເຣວຕໍ່ວັນໃນປີນີ້.

ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ,ໂອເປກໄດ້ຮັບຫຼຸດການຜະລິດນໍ້າມັນເພື່ອປະຄອງລາຄານໍ້າມັນໃນຕະຫຼາດ ແລະ ການທີ່ອາເມຣິກາສະກັດກັ້ນນໍ້າມັນຈາກອີຣານ ແລະ ເນເນຊູເອລາກໍເປັນອີກສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸປະທານນໍ້າມັນຈາກໂອເປກຫຼຸດລົງ.

ຂະນະທີ່ອາເມຣິກາເພີ່ມກໍາລັງການຜະລິດດ້ວຍການໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ໃນການສະກັດນໍ້າມັນອອກຈາກຊັ້ນຫີນນໍ້າມັນເຮັດໃຫ້ອາເມຣິກາຜະລິດນໍ້າມັນປ້ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດເປັນຈໍານວນຫຼາຍ.