ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ໄດ້ລາຍງານການກວດກາຕາມຜົນການກວດສອບ

736

ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ 2019 ໃນພາກບ່າຍ ໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານການກວດກາຕາມຜົນການກວດສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2017 ຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ.

ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2020

ຈາກທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮັບຟັງການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຕໍ່ບົດລາຍງານລັດຖະບານ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ອົງການກວດກາລັດຖະບານ.

ຫລັງຈາກນັ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມ ຈະມີຄຳຖາມເຈາະຈິ້ມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳໃນການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນ ໃສ່ບົດລາຍກງານດັ່ງກ່າວ.