ການນຳແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນ 2 ບ້ານ ກຽມປູກເຂົ້ານາແຊງ

377

ໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ 2019 ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຂະບວນການ ເພື່ອກຽມລົງມືທໍາການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງຢູ່ເມືອງຈໍາພອນ ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງທ່ານ ຄໍາລຸຍ ຍາດຕິວົງ ເຈົ້າເມືອງຈຳພອນ ພ້ອມຄະນະ ໄດ້ລົງຕິດຕາມຢູ່ສອງໂຄງການ ຄືໂຄງການໂພນມ່ວງ ແລະ ໂຄງການສະຄືນ ໄດ້ອອກແຮງງານລວມອະນາໄມຄອງເໝືອງ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການສະໜອງນໍ້າຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ປີນີ້ທົ່ວແຂວງມີແຜນຈະຜະລິດໃຫ້ໄດ້ 30 ພັນເຮັກຕາ ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ່ເມືອງຈໍາພອນ, ຖັດລົງມາແມ່ນເມືອງໄຊບູລີ, ຊົນນະບູລີ ແລະ ເມືອງສອງຄອນ ຕາມລໍາລັບ, ເນື່ອງຈາກຜ່ານມາປີນີ້ໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ໂດຍສະເພາະແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ຖືກກະທົບໜັກແມ່ນ ເມືອງຈໍາພອນ, ຊົນນະບູລີ, ສອງຄອນ ແລະໄຊບູລີ ເຊິ່ງບັນດາຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວນ ທີ່ບໍ່ມີເຂົ້າເກັບກ່ຽວ.

ດັ່ງນັ້ນ, ທາງແຂວງມີແຜນແຈກຢາຍແນວພັນເຂົ້າ, ແນວພັນພືດ ເພື່ອເຮັດການຜະລິດລະດູແລ້ງ ແຕ່ກໍ່ມີຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ສະໜອງແນວພັນໃຫ້ອາດຈະບໍ່ທົ່ວເຖິງ ເພາະວ່າປີນີ້ນໍ້າຖ້ວມຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຄວາມ ຕ້ອງການແນວພັນມີສູງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການສະໜອງແນວພັນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ.

ສຳລັບລະບົບນໍ້າຊົນລະປະທານແມ່ນໄດ້ຮັກສາ ຫຼື ອັດໄວ້ໝົດ ແລະ ຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ເຮັດຝາຍຊົ່ວ ຄາວຕາມລຳເຊຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ: ເຊຊໍາຊອຍ, ເຊຈຳພອນ, ຕາມຫ້ວຍຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຢູ່ ເມຶືອງຊົນນະບູລີ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຝາຍຊົ່ວຄາວຕັນເຊ ເພື່ອກັກເກັບນ້ຳໄວ້ດູດໃສ່ນາແຊງ ແລະ ການຜະລິດ ພືດອື່ນໆ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທາງຄະນະ ກໍ່ໄດ້ເດີນທາງໄປ ເມືອງຊົນນະບູລີ ເພື່ອໄປຕິດຕາມ ການເຮັດຝາຍຊົ່ວຄາວຂອງປະຊາຊົນ ເຂດບ້ານຊຽງຮົ່ມ ເພື່ອກັກເກັບນ້ຳທຳການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ເຊິ່ງຝາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນັບແຕ່ຝັ່ງເຊຊຽງຮົ່ມຫາບຶງຊ້າງ ມີຄວາມກວ້າງປະມານ 130 ແມັດ, ຄວາມກວ້າງຂອງຄັນກັ້ນນໍ້າປະມານ 6 ແມັດ ຝາຍໃຊ້ກະເປົາປະມານ 6.000 ກວ່າສອບ ຄາດວ່າຈະເອົາຂຶ້ນສູງປະມານ 1,5 ແມັດ ອາດຈະຮັບຮອງປະລິມານນ້ຳໄດ້ຫຼາຍ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍ່ໄດ້ມອບແນວພັນເຂົ້າໃຫ້ ເມືອງ ຈໍາພອນ 60 ໂຕນ ແລະ ເມືອງຊົນນະບູລີ ຈຳນວນ 40 ໂຕນ ນໍາໄປແຈກຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການແນວ ພັນໃນການທໍາການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງໃນໄລຍະນີ້.

ທີ່ມາ: ສະຫວັນພັດທະນາ ຂ່າວ / Savanhphathana News