ຊົມພາບ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ສະຫຼອງຄົບຮອບ 16 ປີ ພ້ອມຈັດການແຂ່ງຂັນເຮືອຊ່ວງ

750

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງຄົບຮອບ 16 ປີ (5 ພະຈິກ 2003-5 ພະຈິກ 2019 ) ແລະ ສະຫຼູບຜົນການແຂ່ງຂັນຊ່ວງເຮືອປະຈຳປີ 2019 ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ຄັ້ງວັນທີ 5 ພະຈິກ 2019 ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

• ປະເພດພະນັກງານຊາຍ

ທີ 1 ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ

ທີ 2 ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ທີ 3 ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ

• ປະເພດພະນັກງານຍິງ

ທີ 1 ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ

ທີ 2 ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ທີ 3 ຄະນະສຶກສາສາດ

• ປະເພດນັກສຶກສາຊາຍ

ທີ 1 ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ທີ 2 ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ

ທີ 2 ຄະນະວິສະວະກຳສາດ

• ປະເພດນັກສຶກສາຍິງ

ທີ 1 ຄະນະສຶກສາສາດ

ທີ 2 ຄະນະພາສາສາດ

ທີ 3 ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້