ມາເລເຊຍຈະນໍາເງິນທີ່ຖືກສໍ້ໂກງຫຼາຍຕື້ໂດລາກັບຄືນ

328

ລັດຖະບານກໍາລັງນໍາຫາເງິນທີ່ຖືກສໍ້ໂກງຈາກກອງທຶນພັດທະນາມາເລເຊຍຫຼື1MDBອີກບໍ່ຕໍ່າກວ່າ4.300ລ້ານໂດລາຫຼັງຈາກອາເມຣິກາລາຍງານວ່ານັກການເງິນມາເລເຊຍຍອມໃຫ້ຍຶດຊັບສິນທີ່ສໍ້ໂກງໄປຈາກກອງທຶນນີ້.

ທ່ານ ນາງ ລາທີຟາ ໂຄຢາ ປະທານຄະນະກໍາມະການປາບປາມການສໍ້ລາດບັງຫຼວງມາເລເຊຍກ່າວວ່າ:ຍັງມີຊັບສິນຫຼາຍຕື້ໂດລາທີ່ສໍ້ໂກງໄປຈາກກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຍັງຫາບໍ່ພົບ,ມາເລເຊຍກໍາລັງປະສານກັບທາງການຢ່າງໜ້ອຍ5ປະເທດນໍາຫາເງິນດັ່ງກ່າວວ່າຢູ່ບ່ອນໃດແດ່,ແຕ່ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດໄດ້ເນື່ອງຈາກຢູ່ລະຫວ່າງການສືບສວນ.

ທາງການຢ່າງໜ້ອຍ6ປະເທດກໍາລັງສືບສວນເລື່ອງເງິນສິນສໍ້ໂກງ ແລ ະການຟອກເງິນໃນກອງທຶນທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ2009ໂດຍທ່ານ ນາຈິບ ຣາຊັກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາເລເຊຍໃນຂະນະນັ້ນ,ທ່ານ ນາຈິບຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາອາຍຸ42ຂໍ້ຫາເລື່ອງເງິນທີ່ເສຍໄປຈາກກອງທຶນນີ້ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນໆຂອງລັດ.

ຂະນະທີ່ລັດຖະບານມາເລເຊຍຄາດຄະເນວ່າ:ທ່ານ ໂຈ ໂລນັກການເງິນມາເລເຊຍສໍ້ໂກງເງິນຈາກກອງທຶນດ່ັງກ່າວບໍ່ຕໍ່າກວ່າ10.000ລ້ານໂດລາ.