5 ພະຈິກ ປິດຊົ່ວຄາວ ເສັ້ນທາງບຶງທາດຫຼວງ

349

ເພື່ອເອື້ອຍອຳນວຍແກ່ການເປີດນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງສັນຈອນ ໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ 2019 ເວລາ 8:30-11:30 ໂມງ, ຈະມີພິທີ່ເປີດນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງບຶງທາດຫຼວງຢ່າງເປັນທາງການ.

ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານໃດມີຈຸດປະສົງນຳໃຊ້ເສັນທາງນີ້ໃນໄລຍະໂມງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໃຫ້ເລືອກໃຊ້ເສັ້ນທາງອື່ນແທນກ່ອນ.