ລັດປັບລາຄານໍ້າມັນລົງ

469

ລັດຖະບານ ໄດ້ປະກາດປັບລາຄານໍ້າມັນລົງ ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 2 ພະຈິກຜ່ານມາ. ໃນນັ້ນປັບລົງແອັດຊັງພິເສດ 200 ກີບຕໍ່ລິດ, ແອັດຊັງທໍາມະດາ 130 ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ ກາຊວນ 110 ກີບຕໍ່ລິດ.

ສ່ວນສັນຍານນໍ້າມັນດິບຕະຫຼາດໂລກເວັດເທັກຊັດ WTI ສົ່ງມອບເດືອນທັນວາ 2019 ຫຼຸດລົງ 88 ເຊັນ ຫຼື 1,6% ປິດທີ່ 54,18 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ບາເຣວ, ສັນຍານນໍ້າມັນດິບເບຣນ ສົ່ງມອບເດືອນທັນວາ ຫຼຸດລົງ 38 ເຊັນ ຫຼື 0,6% ປິດທີ່ 60,23 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ບາເຣວ.

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 1548/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 1 ພະຈິກ 2019 ເຖິງສະມາຄົມນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ, ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເລື່ອງການປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ການປັບລາຄາຄັ້ງນີ້ໄດ້ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດ ຄື: ແອັດຊັງພິເສດປັບລົງ 200 ກີບຕໍ່ລິດ ຈາກ 10.710 ກີບຕໍ່ລິດ ເປັນ 10.510 ກີບຕໍ່ລິດ, ແອັດຊັງທໍາມະດາປັບລົງ 130 ກີບຕໍ່ລິດ ຈາກ 9.240 ກີບຕໍ່ລິດ ເປັນ 9.110 ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ ກາຊວນ ປັບລົງ 110 ກີບຕໍ່ລິດ ຈາກລາຄາ 8.720 ກີບຕໍ່ລິດ ເປັນ 8.610 ກີບຕໍ່ລິດ. ເພີ່ມຄັງແຮນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດຂຶ້ນ ຄື: ຄັງແຮແອັດຊັງພິເສດປັບຂຶ້ນ 200 ກີບຕໍ່ລິດ ຈາກ 300 ກີບຕໍ່ລິດເປັນ 500 ກີບຕໍ່ລິດ, ແອັດຊັງທໍາມະດາ 180 ກີບຕໍ່ລິດ ຈາກ 220 ກີບຕໍ່ລິດ ເປັນ 400 ກີບຕໍ່ລິດ, ກາຊວນ 80 ກີບຕໍ່ລິດ ຈາກ 420 ກີບຕໍ່ລິດ ເປັນ 500 ກີບຕໍ່ລິດ; ເພີ່ມກໍາໄລຂາຍຍົກຂຶ້ນ 20 ກີບຕໍ່ລິດຕໍ່ຊະນິດ ຈາກ 120 ກີບຕໍ່ລິດ ເປັນ 140 ກີບຕໍ່ລິດ; ເພີ່ມບໍລິການປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂຶ້ນ 20 ກີບຕໍ່ລິດຕໍ່ຊະນິດ ຈາກ 250 ກີບຕໍ່ລິດເປັນ 270 ກີບຕໍ່ລິດ.

ການຄິດໄລ່ເສຍພັນທະ ແລະ ທໍານຽມຕ່າງໆ ແມ່ນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄິດໄລ່ເກັບຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນໂຄງສ້າງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 1240/ກຄພນ.ຄສລ ລົງວັນທີ 1 ພະຈິກ 2019 ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ, ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟປະຕິດຕາມເນື້ອໃນຂ້າງເທິງນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປໍ້າຂາຍຍ່ອຍຂອງຕົນໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ