ສຸດຍອດນະໂຍບາຍລັດຖະບານຈີນ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນພົ້ນຄວາມທຸກຍາກ 10 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ

379

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ຈາກປະຊາກອນ 1.400 ລ້ານຄົນ ລັດຖະບານຈີນຈະວິເຄາະເຈາະເລິກບັນຫາເປັນລາຍຄອບຄົວ ຈາກນັ້ນຈະວາງແຜນຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ເຫມາະກັບແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະຈະສົ່ງເຈົ້າຫນ້າທີ່ທີ່ມີປະສົບການ ເຂົ້າໄປກວດສອບ ແລະເວົ້າກັນແບບໂຕຕໍ່ໂຕ ແລະເກັບຂໍ້ມູນຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ລາຍໄດ້ ລວມເຖິງບັນຫາຄວາມລຳບາກທີ່ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນປະເຊີນຢູ່ໂດຍໃນປີ 2013-2015 ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດກວ່າ 2 ລ້ານຄົນເຂົ້າໂຄງການນີ້ ພວກເຂົາເກັບຂໍ້ມູນຄົນທຸກຍາກໄວ້ກວ່າ 89 ລ້ານແຟ້ມ.

ນີ້ເທົ່າກັບວ່າຈະມີໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກກວ່າ 89 ລ້ານໂຄງການ ເປັນຫຍັງເຖິງຕ້ອງລົງແຮງຫລາຍຂະຫນາດນີ້ ເນື່ອງຈາກແຕ່ລະບຸກຄົນແຕ່ລະຄອບຄົວມີບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປບາງຄົນມີທືນຫນ້ອຍ ບາງຄົນຂາດທັກສະການເຮັດວຽກ ບາງຄົນຕ້ອງລ້ຽງດູພໍ່ແມ່ທີ່ແກ່ຊະລາ ເພາະແມ່ນແຕ່ການສັນຈອນໃນຫມູ່ບ້ານກໍ່ບໍ່ສະດວກ ດັ່ງນັ້ນການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງການບັນລຸຜົນສູງສຸດລັດຖະບານຈື່ງໄດ້ຈັດສັນກອງທືນອອກເປັນຫລາຍໆປະເພດເພື່ອແກ້ບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະຫມູ່ບ້ານທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ປະທານາທິບໍດີຂອງຈີນກ່າວວ່າ ຕ້ອງດຳເນີນການຈາກຄວາມເປັນຈິງປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບໃນພື້ນທີ່ນັ້ນໆຈະປູກຫຍັງຈະລ້ຽງຫຍັງຕ້ອງເຂົ້າໃຈໃຫ້ເຖິງຖອງຈະເພີ່ມລາຍໄດ້ທາງໃດຕ້ອງຫາທາງທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນຮັ່ງມີຂື້ນໃຫ້ໄດ້ ບາງຫມູ່ບ້ານສະຫນັບສະຫນູນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ບາງຫມູ່ບ້ານຕ້ອງສ້າງຫົນທາງ ແລະ ເພື່ອເພີ່ມຍອດຂາຍໃຫ້ຜົນຜະລິດ.

ຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ກໍ່ຮັບເບ້ຍລ້ຽງຈາກລັດຖະບານ, ຜູ້ທີ່ຂາດທັກສະທາງວິຊາຊີບກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການອົບຮົມເສີມສ້າງວິຊາຊີບ ນີ້ຄືວິທີການທີ່ຈີນຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມທຸກຍາກດ້ວຍການສ້າງແຜນປະຕິບັດການ ຕາມສະຖານະການຂອງ ແລະຫມູ່ບ້ານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ນີ້ຄືຄວາມຖືກຕ້ອງແມ່ນຢຳຂອງນະໂຍບາຍນີ້ ພາຍໃຕ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງນະໂຍບາຍລັດຖະບານນີ້ ລັດຖະບານຈີນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ປະຊາຊົນພົ້ນຄວາມທຸກຍາກ 10 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ ແລະຕັ້ງເປົ້າຫມາຍວ່າຈະກຳຈັດຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ຫມົດໃນປີ 2020ຂະນະທີ່ບັງກາລາເທດທີ່ເຄີຍຖືກດູຖູກດູແຄນວ່າເປັນ ກະຕ່າຮັບບໍລິຈາກໆນານາຊາດ ມາດົນ ແຕ່ມື້ນີ້ຖືກຈັບຕາເບີ່ງວ່າເປັນ ເສືອເສດຖະກິດແຫ່ງເບງກອລ. ສະນັ້ນ, ຈະບໍ່ເວົ້າເຖິງ ມູຮັມຫມັດ ຢູນູສ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ທະນາຄານຄົນຈົນ ຫລື ກາມີນ ແບ໊ງ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເນື່ອງຈາກໂຄງການສິນເຊື່ອລາຍຍ່ອຍ ຫລື ໄມໂຄຣເຄຣດິຕ ຂອງກາມີນແບ໊ງເປັນການໃຫ້ເຄື່ອງມືແກ່ແມ່ຍິງໃນຊົນນະບົດຈຳນວນຫລາຍໃນການເຮັດທຸລະກຳຍ່ອຍທາງເສດຖະກິດ ຊື່ງໃຫ້ກູ້ວົງເງີນນ້ອຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຊັບຄ້ຳປະກັນວິທີການກໍ່ງ່າຍ ໂດຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄົວເຮືອນທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ຄືຄອບຄົວທີ່ມີທີ່ດິນທຳກິນຫນ້ອຍກວ່າ 1 ໄຮ່ ສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ມີຄຸນສົມບັດດັ່ງກ່າວຈະຖືກຊັກຊວນໃຫ້ມາລວມກັນເປັນກຸ່ມ ຈະມີການປະຊຸມອາທິດລະຄັ້ງໃນຫມູ່ບ້ານກັບພະນັກງານຂອງກາມີນແບ໊ງເພື່ອຈ່າຍເງີນກູ້ ສະມາຊິກຕ້ອງກວດສອບການໃຊ້ເງີນກັນເອງໃຫ້ຫມັ້ນໃຈວ່າແຕ່ລະຄົນສາມາດຊຳລະເງີນກູ້ໄດ້ ຊື່ງຖືກກຳນົດໃຫ້ຄືນໃນ 1 ປີ ໂດຍຊຳລະເປັນໂຕເງີນຕາຍຕົວໃນແຕ່ລະອາທິດ ສະມາຊິກທີ່ຊຳລະເງີນກູ້ກົງເວລາມີສິດໄດ້ຮັບເງີນກູ້ກ້ອນໃຫ່ຍຂື້ນການປ່ອຍກູ້ຂອງ ກາມີນໃຊ້ຫລັກຊັບທາງສັງຄົມຄ້ຳປະກັນຄືກັນວ່າເປັນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິຜົນຫລາຍກວ່າການປົດປ່ອຍພະລັງງານຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງຄົນໃນຊົນນະບົດທີ່ຕິດ ກັບດັກລາຍໄດ້ຕ່ຳ ແລະ ທັກສະຕ່ຳ ຢູນູສ ມຸ່ງເນັ້ນສົ່ງເສີມການເຮັດວິສາຫະກິດເຊັ່ນ ລູກຄ້າ ນຳເງີນໄປລົງທືນລ້ຽງໄກ່ຫລືເປີດຮ້ານກາແຟ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ ໃນຫມູ່ບ້ານເປັນຕົ້ນຕໍ່ມາເລີ່ມປ່ອຍກູ້ເປັນລາຍບຸກຄົນ ເພາະເຫັນວ່າຄົວເຮືອນທີ່ຍາກຈົນມີຄວາມຕ້ອງການເງີນກູ້ ໃຊ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ຄ່າຮ່ຳຮຽນຂອງລູກ ຄ່າຮັກສາສຸຂະພາບເປັນຕົ້ນ ການກູ້ເງີນຂອງຄົນທຸກຍາກກໍ່ເພື່ອເອົາໄປໃຊ້ຈັດການບັນຫາຊີວິດໃຫ້ດີຂື້ນນັ້ນເອງຈະເຫັນວ່າທັງສອງທ່ານ ແກ້ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກໂດຍການເຈາະເລິກບັນຫາເປັນລາຍບຸກຄົນເປັນກຸ່ມຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້າໃຫ້ຖືກຈຸດ ບໍ່ແມ່ນແກ້ດ້ວຍແບບຫ່ວານແຫຄືບາງປະເທດຄວາມສຳເລັດທັງໃນແບບຂອງ ທ່ານສີຈິ້ນຜິງ ຫລືຂອງ ຢູນູສ ຖືວ່າເປັນໂມເດລໃນການແກ້ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກທີ່ໄດ້ຜົນຢ່າງແທ້ຈິງ

ທີ່ມາ: https://kaotoday.com/22541/?fbclid=IwAR3O9j2TSVWRHXqIaQi72md0Pla9Vj5ZJcSLh9Oe1_YMbmss9Vv2st40cvQ