ບໍລິຄຳໄຊ ຈະເອົາກະສິກຳເປັນບູລິມະສິດ ຮອງຮັບຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 5

680

ໂຄງການສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 5 ລະຫວ່າງ ບໍລິຄຳໄຊ ຫາ ຈັງຫວັດບຶງການປະເທດໄທໄດ້ມີການລົງນາມຮ່ວມມືເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເມື່ອເດືອນມິຖຸນາ 2019 ຜ່ານມາ. ປັດຈຸບັນ, ບໍລິຄຳໄຊ ກຳລັງເລັ່ງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ລວມເຖິງການບໍລິການທີ່ຈະນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດແກ່ປະເທດເຮົາກໍ່ຄືແຂວງບໍລິຄຳໄຊເອງ.

ທ່ານ ເລື່ອນວິໄລ ຈັນທະລາພັນ, ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ຈັດສັນລະບົບການລົງທຶນໃນເຂດສົ້ນຂົວຈຸດທີ່ຕັ້ງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 5 ໄວ້ແລ້ວຈໍານວນໜຶ່ງເປັນຕົ້ນ: ລະບົບຄົມມະນາຄົມ, ເຂດອຸດສາຫະກໍາທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຂດການຄ້າການບໍລິການ.

ປັດຈຸບັນມີ 2 ບໍລິສັດແຈ້ງຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາສາງຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ສ້າງເປັນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາດ້ານການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງ ແລະ ການປູກ-ການລ້ຽງ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ອົງການປົກຄອງແຂວງໄດ້ຕົກລົງແລ້ວວ່າທຸກການລົງທຶນທີ່ຈະເຂົ້າມາລົງທຶນພາຍໃນແຂວງ ຫຼັງຈາກມີຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 5 ຕ້ອງຕິດພັນກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍ ໂດຍສຸມໃສ່ການລົງທຶນໃນຂະແໜງກະສິກໍາເປັນບຸລິມະສິດໃນຮູບແບບ 1+2+3 ( 1 ລັດຕ້ອງຄຸ້ມຄອງຊ່ວຍນັກລົງທຶນ ແລະປະຊາຊົນ, 2 ປະຊາຊົນເປັນດິນ ແລະ ແຮງງານ, 3 ບໍລິສັດຕ້ອງເປັນທຶນ, ເຕັກນິກວິຊາການ+ແນວພັນ ແລະ ເປັນຫຼາດເພື່ອຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າ).

ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນໂຄງການປຸງແຕ່ງ ຫຼື ແປຮູບຜົນຜະລິດກະສິກໍາເຊັ່ນ: ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາພືດລົ້ມລຸກປະເພດຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງຕະຫຼາດທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ປະຊາຊົນ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຕິດພັນກັບການບໍລິການທາງຜ່ານເຊັ່ນ: ລະບົບສາງ ແລະ ການບໍລິການຂົນສົ່ງທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ, ການສົ່ງອອກ ແລະ ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຜ່ານ, ເຮືອນພັກ, ໂຮງແຮມ ແລະ ການບໍລິການຈຸດພັກຂອງການຂົນສົ່ງ.

ຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 5 ໄດ້ຮັບການລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງໂຄງການກໍ່ສ້າງລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ຈັງຫວັດບຶງການ ປະເທດໄທ. ຂົວ ແຫ່ງນີ້, ແມ່ນຈະສ້າງເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະຫວ່າງ ເຂດບ້ານກ້ວຍອຸດົມ ຫາ ບ້ານຫາງຊີງສະຫວ່າງ ເມືອງປາກຊັນ ແລະ ເຂດບ້ານຫ້ວຍເຊືອມ ອຳເພີບຶງການ ມີຄວາມຍາວ 1.300 ກວ່າແມັດ, ມີມູນຄ່າໃນການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 3.900 ລ້ານບາດ (ສະກຸນເງິນໄທ) ຄາດໃຊ້ເວລາການກໍ່ສ້າງ 3 ປີ ໃຫ້ສຳເລັດ.

ທີ່ມາ: ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ