ລະວັງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ອ້າງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ແລ່ນເອກະສານ

514

ເນື່ອງຈາກສື່ອອນລາຍໂພສພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແອບອ້າງວ່າເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ເປັນສະມາຄົມບໍລິການເຮັດໃບຂັບຂີ່ສາກົນຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້.

ຫຼ້າສຸດ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ອອກແຈ້ງການ ມາຍັງທຸກພາກສ່ວນຢ່າໄປຫຼົງເຊື່ອ ວ່າສາມາດເຮັດໃບຂັບຂີສາກົນໄດ້ ເຊິ່ງມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ເຖິງ 5 ປີ ແລະ ສາມາດໄປໄດ້ 196 ປະເທດໃນໂລກ.

ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ກະຊວງ ຍທຂ ອອກມາຊີ້ແຈງວ່າ: ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ຖືວ່າເປັນການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ເພື່ອຫວັງຜົນປະໂຫຍດເທົານັ້ນ

ເພາະໃບຂັບຂີ່ສາກົນແມ່ນ ກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນຜູ້ອອກອະນຸຍາດ ແລະ ເປັນຜູ້ເຊັນຮັບຮອງຖຶກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ ເທົານັ້ນ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຕາມແຈ້ງການ.