ລັດວິສາຫະກິດ ທຸ້ມເງິນ 6 ຕື້ກີບ ລົງທຶນສໍາປະທານປູກ ແລະ ຂຸດຄົ້ນຢາງແປກ

345

ພິທີເຊັນສັນຍາສອງສະບັບ ວ່າດ້ວຍການ ລົງທຶນສໍາປະທານປູກຕົ້ນແປກ ແລະ ຂຸດຄົ້ນຢາງແປກ ຢູ່ບ້ານບວມງາມ, ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ ລະຫວ່າງແຂວງຫົວພັນ ແລະ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດຫົວພັນການຄ້າຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຮ່ວມກັບກຸ່ມສະຫະກອນທຽນຟູ ສສ ຫວຽດ ນາມ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ່ 25 ຕຸລາ 2019 ນີ້, ຢູ່ທີ່ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນແຂວງຫົວພັນ.

ລົງນາມເຊັນສັນຍາ ຕາງໜ້າແຂວງຫົວພັນມີ ທ່ານ ແວວຄຳ ສໍວິປັນຍາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ, ທ່ານ ເພັດໄຊ ໄຊສົມແພງ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງປ່າໄມ້ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ຝ່າຍບໍລິສັດແມ່ນ ທ່ານ ດອນແກ້ວ ວົງຂຸນຫອມ ອໍານວຍການລັດວິສາຫະກິດຫົວພັນການຄ້າຂາອອກ – ຂາເຂົ້າ ຄົບວົງຈອນ ແລະ ຮ່ວມເຊັນເປັນສັກຂີພິຍານ ມີທ່ານເຈົ້າເມືອງ-ເມືອງຫົວເມືອງ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກຸ່ມສະຫະກອນທຽນຟູ ສສ ຫວຽດ ນາມ ໂດຍມີທ່ານ ພັນທອງ ເພັດໄຊສົມພັນ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆຫົວພັນ ຜູ້ຊີ້ນໍາເສດຖະກິດຂັ້ນແຂວງ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງຫົວເມືອງ ແລະ ບໍລິສັດ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານນໍາ.

ໂຄງການລົງທືນສຳປະທານປູກຕົ້ນແປກ ແລະ ຂຸດຄົ້ນຢາງແປກ ຢູ່ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ ແມ່ນການລົງທືນຂອງພາກເອກະຊົນ 100% ໂດຍແມ່ນ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດຫົວພັນການຄ້າຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຮ່ວມກັບກຸ່ມສະຫະກອນທຽນຟູ ສສ ຫວຽດ ນາມ ເປັນຜູ້ລົງທືນ, ໃນມູນຄ່າການລົງທືນທັງໝົດ 6 ຕື້ກີບ ແລະ ທຶນໝູນວຽນ 4 ຕື້ກີບ ມີໄລຍະເວລາການສໍາປະທານ 20 ປີ ແຕ່ 2019-2039, ມີເນື້ອທີ່ສໍາປະທານຂອງບໍລິສັດທັງໝົດ 26,89 ເຮັກຕາ ໃນນີ້ ຢູ່ບ້ານບວມງາມ ມີເນື້ອທີ່ 14,94 ເຮັກຕາ, ບ້ານປ່າແປກມີເນື້ອທີ່ 11,29 ເຮັກຕາ ແລະ ເນື້ອທີ່ 0,6 ເຮັກຕາ ສໍາລັບປຸກສ້າງຫ້ອງການ, ສາງເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ, ສວນສາທິດ, ສວນກ້າເບ້ຍໄມ້ ຄາດວ່າຈະສະໜອງເບ້ຍໄມ້ໃຫ້ໄດ້ ປະມານ 150 ພັນເບັ້ຍ/ປີ. ສ່່ວນເນື້ອທີ່ ຂຸດຄົ້ນຂອງປະຊາຊົນສຳລັບຂີດຢາງແປກຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດກວມເອົາ 7 ບ້ານ ມີ 860,49 ເຮັກຕາ ແລະ ມີເນື້ອທີ່ປູກ 418,96 ເຮັກຕາ.

ພ້ອມນີ້ບໍລິສັດຍັງໄດ້ວາງເງິນຄໍ້າປະກັນສັນຍາ 30 ພັນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະອາກອນໃຫ້ແຂວງຫົວພັນຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນເຊັ່ນ: ເງິນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ຄ່າສຳປະທານ, ທຶນພັດທະນາເມືອງ, ທຶນພັດທະນາບ້ານ ບ່ອນໂຄງການຕັ້ງຢູ່ ແລະ ຕາມເງື່ອນໄຂອື່ນໆ. ໂຄງການລົງທືນສຳປະທານປູກຕົ້ນແປກ ແລະ ຂຸດຄົ້ນຢາງແປກ ຢູ່ເມືອງຫົວເມືອງ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເລີ່ມແຕ່ມື້ເຊັນສັນຍາເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ດຳເນີນໄປຈົນກວ່າຄົບສັນຍາທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງ ສປປ ລາວ.