ຈະລົງມືເຮັດສິ່ງປຸກສ້າງໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຫຍັງແດ່?

1310

ໃນປັດຈຸບັນ ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວເຮັດໃຫ້ຂະແໜງອະສັງຫາລິມະຊັບ ຫຼື ສິ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆໃນຕົວເມືອງນັບມື້ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ຖ້າຫາກທ່ານເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງການຕໍ່ຕື່ມສຳນັກງານຫ້ອງການ, ປຸກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຂະຫຍາຍກິດຈະການຕ່າງໆ ກໍຕ້ອງໄດ້ມີການຂໍອະນຸຍາດ ແລະ ເຫັນດີຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງສາກ່ອນ ເພື່ອຈະບໍ່ເປັນການເສຍເວລາ ທັງເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການຂອງກົດໝາຍຜັງເມືອງສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເລກທີ 2241/ຍທຂ ລົງວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດການປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ. ໃນນີ້, ຜູ້ທີ່ເປັນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງຕ້ອງປະກອບເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຍື່ນຕໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງຜັງເມືອງຂັ້ນເມືອງ ຫຼື ໜ່ວຍງານບໍລິການປະຕູດຽວ ໂດຍມີລາຍລະອຽດຂອງເອກະສານຫຼາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

1). ໃບສະເໜີຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ;

2). ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ( ອາຍຸບໍ່ເກີນສາມເດືອນ ) ຫຼື ໃບສໍາເນົາສໍາມະໂນຄົວຂອງຜູ້ອະນຸຍາດ;

3). ສໍາເນົາເອກະສານຢັ້ງຢືນກໍາມະສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປະເພດດິນປຸກສ້າງ;

4). ສັນຍາກັບຜູ້ຢູ່ຂ້າງຄຽງ;

5). ຊຸດແຜນຜັງຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນມາດຕາທີ 9 ເລື່ອງແຜນຜັງຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ;

6). ໃບຢັ້ງຢືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ໃນກໍລະນີທີ່ໂຄງການປຸກສ້າງມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມປານກາງຫາສູງ;

7). ໃນກໍລະນີຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງອາຄານປະເພດຄວບຄຸມ, ເຂດມໍລະດົກ, ເຂດປົກປັກຮັກສາຕົວເມືອງເກົ່າ, ສະຖານບູຮານຈະຕ້ອງໄດ້ປະກອບໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດລະບຽບການຄວບຄຸມອາຄານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ.

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, เมฆ และสถานที่กลางแจ้ง

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການອອກອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ພາຍຫຼັງທີ່ອົງການຄຸ້ມຄອງແຜນຜັງຂັ້ນເມືອງ ຫຼື ໜ່ວຍງານບໍລິການປະຕູດຽວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບເອກະສານຈາກຜູ້ຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງແລ້ວຕ້ອງດໍາເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:

1). ກວດກາສໍານວນເອກະສານຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ເມື່ອເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນແລ້ວກໍຮັບເອົາເອກະສານເພື່ອພິຈາລະນາ ຖ້າເຫັນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຄົບຖ້ວນໃຫ້ສົ່ງຄືນ ໂດຍມີການແນະນຳໃຫ້ປະກອບຄືນໃໝ່;

2). ນໍາສົ່ງເອກະສານຂໍອະນຸຍາດທີ່ໄດ້ຮັບເອົາແລ້ວໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງຜັງເມືອງຂັ້ນຕ່າງໆຕາມການຈັດລະດັບການປຸກສ້າງ;

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ, กลางคืน และสถานที่กลางแจ้ง

3). ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານແລ້ວ ອົງການຄຸ້ມຄອງຜັງເມືອງທີ່ຮັບຜິດຊອບຕ້ອງລົງກວດກາສະຖານທີ່ຕົວຈິງຮ່ວມກັບຜູ້ຂໍອະນຸຍາດ ແລ້ວດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາບົນພື້ນຖານລະບຽບການຜັງເມືອງກຳນົດ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

4). ສໍາລັບໂຄງການປຸກສ້າງລະດັບ 1 ອົງການຄຸ້ມຄອງຜັງເມືອງຂັ້ນແຂວງຕ້ອງສະເໜີຜົນການຄົ້ນຄວ້າຜ່ານກອງປະຊຸມປຸກສ້າງ ເພື່ອຕົກລົງເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດ ຫຼື ບໍ່ອະນຸຍາດປຸກສ້າງ;

5). ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ ຖ້າເຫັນວ່າເອກະສານຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງຖືກຕ້ອງ ກໍຕ້ອງໄດ້ນໍາສະເໜີອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງຕົກລົງອະນຸມັດຕາມລຳດັບ ຫຼື ຫາກບໍ່ຖືກຕ້ອງອົງການກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງຕອບຜົນການຄົ້ນຄວ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຜູ້ຂໍອະນຸດຍາດປຸກສ້າງຮັບຊາບ ແລະ ການອອກອະນຸຍາດປຸກສ້າງລະດັບຕ່າງໆຕ້ອງໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ 30 ວັນລັດຖະການ.