ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ 15/ນຍ ບໍລິຄຳໄຊສັ່ງປິດໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ 23 ແຫ່ງ

362

ຕາມການລາຍງານຂອງ ຫນັງສືພິມວຽງຈັນທາຍວ່າ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງບໍລິຄຳໄຊໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທາງແຂວງໄດ້ມີການສັ່ງຍຸບໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແລ້ວຈຳນວນ 23 ແຫ່ງ ເຮັດໃຫ້ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ຈາກ 84 ແຫ່ງທົ່ວແຂວງຍັງເຫຼືອ 61ແຫ່ງ ໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ໂຮງ ງານເຫຼົ່ານີ້ຍັງຈະໄດ້ດັດສົມອີກເທື່ອໝຶ່ງເພື່ອໃຫ້ໂຮງງານເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມ ລະບຽບກວ່າເກົ່າ.

ຕາມການລາຍງານຂອງ ຫນັງສືພິມວຽງຈັນທາຍວ່າ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງບໍລິຄຳໄຊໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທາງແຂວງໄດ້ມີການສັ່ງຍຸບໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແລ້ວຈຳນວນ 23 ແຫ່ງ ເຮັດໃຫ້ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ຈາກ 84 ແຫ່ງທົ່ວແຂວງຍັງເຫຼືອ 61ແຫ່ງ ໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ໂຮງ ງານເຫຼົ່ານີ້ຍັງຈະໄດ້ດັດສົມອີກເທື່ອໝຶ່ງເພື່ອໃຫ້ໂຮງງານເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມ ລະບຽບກວ່າເກົ່າ.

ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ການດັດສົມໂຮງງານຕ້ອງໄດ້ເບີ່ງຫຼາຍແຫຼ່ງ ນອກຈາກນິຕິກຳ ການປະຕິບັດຂອງໂຮງງານ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນດ້ານ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ອື່ນໆມາສົມທົບກັນ ໂດຍທາງແຂວງໄດ້ແຕ່ງຄະນະ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບວຽກງານນີ້ໂດຍກົງ. ໂຮງງານໃດທີ່ຕັ້ງຢູ່ 3 ປະເພດປ່າຄື: ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດ ຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍອອກ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາແຂວງບໍລິຄຳໄຊໄດ້ກວດພົບຜູ້ລະເມີດຄຳສັ່ງເລກທີ15 ຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນນີ້ມີທັງໄມ້ທີ່ລັກລອບຂຸດຄົ້ນພາຍໃນແຂວງ ການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຂົນສົ່ງໄມ້ໂດຍຜ່ານແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດຳເນີນການລົງໂທດຜູ້ກຳທຳຜິດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.