ຈີ 7 ບໍ່ສະໜັບສະໜູນສະກຸນເງິນລິບຣາຂອງເຟສບຸ໊ກ

298

ແຜນການໃຊ້ເງິນສະກຸນດິຈິຕອລຂອງເຟສບຸ໊ກປະສົບອຸປະສັກຮອບໃໝ່ຫຼັງສະມາຊິກ ຈີ 7 ບໍ່ສະໜັບສະໜູນການໃຊ້ເງິນສະກຸນລິບຣາຫາກບໍ່ມີກົດລະບຽບທີ່ຈະແຈ້ງທົ່ວໂລກຍອມຮັບ.

ຈີ 7 ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າບໍ່ຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ມີການໃຊ້ເງິນ ລິບຣາຈົນກວ່າຈະມີການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານຄວາມສ່ຽງຂອງການໃຊ້ສະກຸນເງິນນີ້ໃນລະດັບສາກົນ ເນື່ອງຈາກຫາກມີການໃຊ້ໃນຕອນນີ້ໃນວົງກວ້າງ ໂດຍບໍ່ມີກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມງວດຮອງຮັບອາດຈະເປັນໄພຕໍ່ລະບົບການເງິນໂລກຕະຫຼອດຮອດຫຼຸດຜ່ອນສະຖຽນລະພາບທາງການເງິນຂອງໂລກນໍາອີກ.

ທັງນີ້, ເຟສບຸ໊ກພັດທະນາລິບຣາສໍາລັບຊື້ – ຂາຍສິນຄ້າບໍລິການໂດຍໃຊ້ ບລ໊ອກເຊນ ເປັນຕົວກາງພ້ອມກັບພັດທະນາ ຄາລິບຣາ ວອນເລດ ກະເປົ໋າເງິນເອເລັກໂຕຣນິກສໍາລັບຈັດເກັບ ແລະ ແລກປ່ຽນເງິນໂດຍບໍ່ເພິ່ງພາສະຖາບັນການເງິນ, ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມການໂອນ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນໂດຍ   ລິບຣາຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນກວ່າ 1.700 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ ທີ່ບໍ່ມີບັນຊີທະນາຄານສາມາດໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດໄດ້ສະດວກສະບາຍ, ວ່ອງໄວຜ່ານໂທລະສັບມືຖື.

ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ບໍລິສັດທີ່ເປັນພັນທະມິດຂອງສະມາຄົມລິບຣາພາກັນຖອນຕົວອອກໄປ 6 ລາຍ ເນື່ອງຈາກກັງວົນວ່າຈະມີບັນຫາດ້ານກົດລະບຽບໃນຈໍານວນນີ້ ລວມເຖິງມາດເຕີກາດ, ວີຊາ ແລະ ອີເບ ທີ່ປະກາດຖອນຕົວຈາກໂຄງການເຄືອຂ່າຍຈ່າຍເງິນສໍາລັບຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການທີ່ໃຊ້ສະກຸນເງິນລິບຣາຫຼັງຈາກ ເພພາລຖອນຕົວອອກໄປກ່ອນໜ້ານີ້.

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ