ປູກຫົວສີໃຄໃສ່ຖັງ ພື້ນທີ່ໜ້ອຍແຕ່ກິນໄດ້ດົນ

390

ຫົວສີໃຄເປັນພືດຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ປະຊາຊົນນິຍົມບໍລິໂພກເປັນສ່ວນຫຼາຍ ເຊິ່ງສາມາດນໍາມາປຸງແຕ່ງໃສ່ກັບອາຫານໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ, ອີກຢ່າງໜຶ່ງເປັນພືດທີ່ສາມາດປູກໄດ້ກັບດິນເກືອບທຸກປະເພດ, ເບິ່ງແຍງຮັກສາງ່າຍ, ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຄົນລາວເຮົາຈະນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວສວນ ຫຼື ແຄມເຮືອນຄົວ ເຊິ່ງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ພື້ນທີ່ຫຼາຍ.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ແຕ່ຄວາມຮູ້ກະສິກໍາມື້ນີ້ ຜູ້ຂຽນຈະນໍາສະເໜີການປູກຫົວສີໃຄໃສ່ຖັງ ເຊິ່ງເໝາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີພື້ນທີ່ໜ້ອຍ ໂດຍມີຂັ້ນຕອນລະອຽດດັ່ງນີ້:

ການກະກຽມ: ກຽມຫົວສີໃຄຕົ້ນທີ່ມີຮາກສົມບູນດີ ພ້ອມທັງຕັດໃບໃຫ້ເຫຼືອປະມານ 20 – 25 ຊັງຕີແມັດ, ກຽມຖັງສູງປະມານ 30 ຊັງຕີແມັດ ພ້ອມດ້ວຍດິນ, ຝຸ່ນຄອກ, ຂີ້ແກບ ແລະ ໃບໄມ້ແຫ້ງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນໍາເອົາແກບ ແລະ ໃບໄມ້ແຫ້ງເທໃສ່ກົ້ນຖັງ, ພ້ອມນໍາດິນປະມານເຄິ່ງຖັງປະສົມກັບຝຸ່ນຄອກ ( ຕາມປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ) ແລ້ວເທລົງໄປ.

ຂັ້ນຕອນການປູກ: ເມື່ອກຽມດິນໃສ່ຖັງແລ້ວກໍຂຸດຂຸມໃສ່ໃຈກາງຖັງ ເພື່ອນໍາເອົາຫົວສີໃຄ ຕົ້ນທີ່ກຽມໄວ້ ເຊິ່ງຕ້ອງມີຮາກຕິດລົງປູກແລ້ວເຂ່ຍດິນຖົມໄວ້ໃຫ້ແຈບດີ ພ້ອມຫົດນໍ້າຈົນຊຸ່ມ.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ການເບິ່ງແຍງຮັກສາ: ຫຼັງຈາກປູກແລ້ວທໍາອິດໃຫ້ນໍາຖັງໄປຕັ້ງໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ມີແສງແດດອ່ອນໆ, ຫຼັງຈາກມັນຢືນຕົ້ນແຂງແຮງແລ້ວຈຶ່ງນໍາອອກໄປຕັ້ງໄວ້ບ່ອນທີ່ມີແສງແດດກ້າ ພ້ອມຫົດນໍ້າເຊົ້າ – ແລງໃຫ້ຊຸ່ມຢູ່ສະເໝີ ເມື່ອຄົບ 3 ເດືອນໃຫ້ເລີ່ມໃສ່ປຸ໋ຍ ເພື່ອບໍາລຸງຕົ້ນໃຫ້ງາມ, ການປູກໃນລັກສະນະນີ້ ຖ້າມີອາຍຸແຕ່ 8 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ ຈຶ່ງເກັບຜົນຜະລິດແມ່ນຈະໄດ້ຫົວສີໃຄທີ່ເປັນຫົວໃຫຍ່ສົມບູນດີ, ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງຫົດນໍ້າສະໝໍ່າສະເໝີໃຫ້ມັນມີຄວາມຊຸ່ມຢູ່ຕະຫຼອດ.

ຂໍ້ດີຂອງການປູກແບບນີ້: ຮັກສາງ່າຍ, ກໍາຈັດຫຍ້າໄດ້ສະບາຍບໍ່ສ່ຽງຕໍ່ການຖືກສັດຕູພືດທໍາລາຍ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັກສາໄວ້ກິນໄດ້ດົນ ແລະ ຍັງຍົກຍ້າຍໄປ – ມາໄດ້ສະດວກນໍາອີກ.