ລະວັງ! ປອມລະບາດຢູ່ໃນທ້ອງຕະຫຼາດທົ່ວໄປ ຈົ່ງກວດເບິ່ງໃຫ້ດີກ່ອນຮັບ-ຈ່າຍທຸກຄັ້ງ.

2281

ໄລຍະຫຼັງມານີ້ ຮູ້ສຶກວ່າເງິນກີບປອມຍັງມີໃຫ້ເຫັນຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດທົ່ວໄປ ເຊິ່ງເງິນປອມ ຫຼື ທະນະບັດປອມ ເປັນໃບເງິນທີ່ຜູ້ບໍ່ຫວັງດີສ້າງຂຶ້ນມາລອກລຽນແບບຂອງແທ້ ເພື່ອເອົາໄປນຳໃຊ້ຊື້-ຂາຍແລກປ່ຽນ ອັນສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນລວມທັງເສດຖະກິດຂອງຊາດ ເຊິ່ງການກະທຳດັ່ງກ່າວຖືວ່າຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫາກມີການຈັບໄດ້ກໍ່ຈະຖຶກໂທດທາງອາຍາ.

ສໍາລັບມື້ນີ້, ທັນຂ່າວພວກເຮົາຈະນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ວິທີການສັງເກດເມື່ອໄດ້ຮັບ “ເງິນປອມ” ລວມທັງວິທີການຕ່າງໆເພື່ອເອົາຜິດແກ່ຜູ້ໃຊ້ເງິນປອມ  ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ມີຂໍ້ມູນອ້າງອີງຈາກ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມານໍາສະເໜີເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ມີສະຕິລະວັງຕົວໃນການຈັບຈ່າຍທຸກຄັ້ງ.

ອີງຕາມຄຳແນະນຳຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບທະນະບັດປອມ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດກໍຄື ບໍ່ຄວນນຳເອົາທະນະບັດປອມທີ່ໄດ້ຮັບນໍ້າໄປນຳໃຊ້ຕໍ່ອີກ. ຈາກນັ້ນ ນຳເອົາທະນະບັດປອມດັ່ງກ່າວໄປສົ່ງມອບໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຫຼື ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ຖ້າຫາກພົບຜູ້ທີ່ນຳໃຊ້ທະນະບັດປອມ ຄວນໃຊ້ເວລາປຶກສາຫາລື ຫຼື ສອບຖາມ ພ້ອມທັງຈົດຈຳລັກສະນະຮູບປະພັນຂອງຜູ້ທີ່ນຳທະນະບັດປອມມາໃຊ້ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາບ.

ສຳລັບຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ເມື່ອພົບເຫັນທະນະບັດປອມ ແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດເຂດທີ່ໃກ້ບ່ອນທີ່ພົບເຫັນ ຫຼື ໂທ 1191. ນອກຈາກນັ້ນກໍສາມາດຕິດຕໍ່ຫາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂທລະສັບ 021213100 ຫຼື 021213108 ແລະ ກົມເງິນຕາ-ຄັງສາງ ໂທລະສັບ 021243615 ຫຼື 021213119 ຮວມທັງທະນາຄານທຸລະກິດທຸກໆແຫ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

+ ສິ່ງທີ່ຄວນລະວັງກ່ຽວກັບເງິນປອມ?

ເວລາຊື້ຂາຍສິນຄ້າຕອນເຊົ້າ ຫຼື ແລງມືດ ໃນບ່ອນທີ່ມີແສງສະຫວ່າງໜ້ອຍ ແລະ ສັງເກດທະນະບັດໄດ້ຍາກ.

ໄລຍະເວລາຊື້ຂາຍດີ ມີລູກຄ້າເຕັມຮ້ານ ຮັບເງິນໂດຍບໍ່ມີເວລາສັງເກດ ແລະ ກວດກາ.

ໃຊ້ທະນະບັດມູນຄ່າສູງ ຊື້ສິນຄ້າລາຄາຕໍ່າ ແລະ ສະແດງທ່າທີຮ້ອນຮົນ.

ຊື້ສິນຄ້າແບບເໝົາໝົດ ບໍ່ຕໍ່ລາຄາ ແລະ ຊຳລະເງິນໂດຍເອົາທະນະບັດປອມສອດໃສ່ໃນທະນະບັດແທ້.

+ ວິທີສັງເກດເງິນປອມ

ຈຸດສັງເກດເງິນປອມມີດັ່ງນີ້:

ເຈ້ຍເງິນ ຈະບໍ່ຊາຄືເງິນແທ້, ມີລັກສະນະຄາຍເຈ້ຍ A4 ຫຼື ເຈ້ຍຊອງຈົດໝາຍທົ່ວໄປ.

ຂະໜາດຂອງເງິນ ຈະສັ້ນກວ່າເງິນແທ້ໜ້ອຍໜື່ງ

ສີຂອງຕົວໜັງສືຈະເຂັ້ມ ແລະ ດຳກວ່າຂອງແທ້,

ຮູບຂອງທ່ານໄກສອນ ຈະເປັນສີດຳຫຼາຍ ກວ່າຂອງແທ້

ເອົາມືຈຸບນ້ຳແລ້ວລອງຖູໃສ່ເງິນ, ຖ້າເງິນປອມເງິນຈະອອກສີ.

ເລກເງິນທີ່ຖືກກອບປີແມ່ນ AG 0711027 ແລະ ອາດມີເລກອື່ນນຳ. ແຕ່ປັດຈຸບັນພົບເຫັນສອງສາມບ່ອນໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເລກ AG 0711027

ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ, ຫ້ອງການ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຄີຍໄດ້ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 518/ຫກ ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ 2018 ເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຕະຫຼອດເຖິງມວນຊົນທົ່ວໄປໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລື່ອງ: ການເພີ່ມທະວີສະຕິລະວັງຕົວໃນການຮັບ-ຈ່າຍ ທະນະບັດປະເພດໃບ 50,000 ກີບ ແລະ 100,000 ກີບ ເຊິ່ງທາງຫ້ອງການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ:

ປະຈຸບັນໄດ້ມີກຸ່ມຄົນບໍ່ດີຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ລັກລອບປອມແປງທະນະບັດ ປະເພດໃບ 50,000 ກີບ ແລະ 100,000 ກີບ ອອກມາຈໍລະຈອນໃຊ້ຈ່າຍໃນສັງຄົມດ້ວຍຮູບແບບ ການນຳເອົາທະນາບັດແທ້ໄປອັດສຳເນົາສີ (Copy) ໃສ່ເຈ້ຍ A4 ທຳມະດາ, ມີສີສັນລວດລາຍຄ້າຍຄືທະນະບັດແທ້.

ສະນັ້ນ, ກ່ອນຈະຮັບ-ຈ່າຍທະນະບັດປະເພດໃບ 50,000 ກີບ ແລະ 100,000 ກີບ ທຸກໆຄັ້ງກະລຸນາກວດເບິ່ງໃຫ້ລະອຽດ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຮັບ-ຈ່າຍ ທະນະບັດປອມ ດ້ວຍວີທີສັງເກດຂັ້ນພື້ນຖານແບບງ່າຍໆ ທີ່ສາມາດປະຕິບັດດ້ວຍທ່ານເອງດັ່ງນີ້: ໃຊ້ວິທີສຳຜັດດ້ວຍມື ທະນະບັດປະເພດໃບ 50,000 ກີບ ຖ້າແມ່ນທະນະບັດແທ້ ຕົວເລກມູນຄ່າ 50,000 ກີບ ເມື່ອເອົາມືສໍາຜັດ ຈະຮູ້ສຶກສະດຸດມື. ສ່ວນທະນະບັດປອມ ເມື່ອເອົາມືສໍາຜັດຈະບໍ່ຮູ້ສຶກສະດຸດມື.

ວິທີຍົກສ່ອງ ທະນະບັດແທ້ ຈະມີຮູບລາຍນໍ້າປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ຝັງຢູ່ໃນເນື້ອເຈ້ຍ ເມື່ອຍົກສ່ອງໃສ່ແສງສະຫວ່າງຈະເຫັນ, ສ່ວນທະນະບັດປອມ ແມ່ນຮູບລາຍນໍ້າ ປະທານໄກສອນ ພົມວິຫານ ພິມດ້ວຍມຶກສີດຽວ ຈະບໍ່ຝັງຢູ່ໃນເນື້ອເຈ້ຍເມື່ອຍົກສ່ອງໃສ່ແສງສະຫວ່າງ ຈະເຫັນເປັນລັກສະນະຄືຮູບແຕ້ມທຳມະດາ.

ວິທີສ່ອງໃສ່ແສງໄຟສີມ່ວງ (uv Light) ທະນະບັດແທ້ ເມື່ອສ່ອງໃສ່ແສງໄຟສີມ່ວງ (uv Light) ຕົວເລກມູນຄ່າ 50,000 ຮູບທາດຫຼວງ ເຄື່ອງໝາຍຊາດ, ຕົວໜັງສື ສປປ ລາວ, ເສັ້ນໄຍສັງເຄາະສີຟ້າ ແລະ ສີແດງ ຈະເຮືອງແສງ. ສ່ວນທະນະບັດປອມ ເມື່ອສ່ອງໃສ່ແສງສີມ່ວງ (uv Light) ຕົວເລກມູນຄ່າ 50,000 ກີບ ຮູບທາດຫຼວງ ເຄື່ອງໝາຍຊາດ, ຕົວໜັງສື ສປປ ລາວ, ເສັ້ນໄຍສັງເຄາະສີຟ້າ ແລະ ສີແດງ ຈະບໍ່ເຮືອງແສງ.

ສຳລັບທະນະບັດປະເພດໃບ 100,000 ກີບ ຈະໃຊ້ວິທີສຳຜັດດ້ວຍມື ທະນະບັດແທ້ຕົວເລກມູນຄ່າ 100,000 ເມື່ອເອົາມືໄປສຳຜັດຈະຮູ້ສຶກສະດຸດມື. ສ່ວນທະນະບັດປອມ ຕົວເລກມູນຄ່າ 100,000 ເມື່ອເອົາມືສຳຜັດຈະບໍ່ຮູ້ສຶກສະດຸດມື.

ໃຊ້ວິທີຍົກສ່ອງ ທະນະບັດແທ້ ຮູບລາຍນໍ້າ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ຕົວເລກ 100,000 ຝັງຢູ່ໃນເນື້ອເຈ້ຍ ເມື່ອຍົກສ່ອງໃສ່ແສງສະຫວ່າງຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນທັງດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງ. ສ່ວນທະນະບັດປອມ ຮູບລາຍນໍ້າ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ຕົວເລກ 100,000 ພິມດ້ວຍມຶກສີດຽວ ຈະບໍ່ຝັງຢູ່ໃນເນື້ອເຈ້ຍ ເມື່ອຍົກສ່ອງໃສ່ແສງສະຫວ່າງຈະເຫັນເປັນລັກສະນະ.

ໃຊ້ວິທີສ່ອງໃສ່ແສງໄຟສີມ່ວງ (uv Light) ທະນະບັດແທ້ ເມື່ອສ່ອງໃສ່ແສງໄຟສີມ່ວງ (uv Light) ຕົວເລກມູນຄ່າ 100,000 ເຄື່ອງໝາຍຊາດ, ເສັ້ນນິລະໄພ. ຮູບລາຍລາວ. ເສັ້ນໄຍສັງເຄາະສີຟ້າ ແລະ ສີແດງ ຈະເຮືອງແສງ. ສ່ວນ ທະນະບັດປອມ ເມື່ອສ່ອງໃສ່ແສງໄຟສີມ້ວງ (uv Light) ຕົວເລກມູນຄ່າ 100,000 ເຄື່ອງໝາຍຊາດ, ເສັ້ນນິລະໄພ. ຮູບລາຍລາວ. ເສັ້ນໄຍສັງເຄາະສີຟ້າ ແລະ ສີແດງ ຈະບໍ່ເຮືອງແສງ.

+ ຜູ້ປອມແປງທະນະບັດ ຜິດຕໍ່ມາດຕາຂອງກົດໝາຍອາຍາ ສະປັບປັງປຸງ ເລກທີ 12/ສພຊ ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2005 ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ:

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງພິມ ຫຼື ໃຊ້ວິທີການອື່ນປອມແປງເງິນທະນາຄານ, ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຫຼື ນຳເອົາເງິນປອມຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາຈຳໜ່າຍຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ່ ຫ້າປີ ຫາ ສິບຫ້າປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 10,0000,00 ກີບ ຫາ 150,000,000 ກີບ.

ໃນກໍລະນີຜູ້ທີ່ກະທໍາຜິດ ຫາກໄດ້ປອມແປງເງິນ ຫຼື ໄດ້ນໍາເອົາເງິນປອມເຂົ້າມາໂດຍມີການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ່ ສິບປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 20,000,000 ກີບ 300,000,000 ກີບ ແລະ ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການກະທໍາຜິດ, ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທຳຄວາມຜິດກໍຈະຖືກລົງໂທດ ຫາກບຸກຄົນໃດ ຫາກຮູ້ວ່າແມ່ນເງິນປອມ ແຕ່ຍັງອອກມານຳໃຊ້ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ ຫ້າປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 200,000 ກີບ ຫາ 5,000,000 ກີບ. ບຸກຄົນໃດ ຫາກຮູ້ວ່າຕົນເອງມີເງິນປອມຢູ່ໃນຄອງຄອງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ ສອງປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 100,000 ກີບ ຫາ 500,000 ກີບ.

ສໍາລັບ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສະບັບສົມບູນ ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່: 

https://www.bol.gov.la/fileupload/17-01-2017_1484649467.pdf?fbclid=IwAR3GKky-sqTyPIHYFpWVZZ5xjUJGMNPqC-mSIaOW3_5LBplsm8YNmT1_ijY

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ