ນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ນັກທຸລະກິດພົບເຫັນໃນເວລາດໍາເນີນທຸລະກິດ

282

ເຟສບຸກ ທ່ານາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ໄດ້ບັນຍາຍຂໍ້ຄວາມພາບລວມອຸປະສັກການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນນັ້ນທ່ານໄດ້ລະບຸວ່າ: ກອງປະຊຸມປະເມີນການສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າແລະການລົງທຶນຂັ້ນ ແຂວງ, ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ຄັ້ງທີ 2 ທີ 01/10/2019.

ພົບບັນຫາຫລາຍທີ່ສຸດແມ່ນ ໄລ່ລຽງບັນຊີຊ້າາາາ ການຕໍ່ຖະບຽນອາກອນໃຊ້ເວລາດົນນນນ ເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຫລາຍຢ່າງເປັນພວງຕາມມາ ໃຜມາເຮັດທຸລະກິດແລ້ວຈຶ່ງຮູ້ວ່າມັນມີຜົນກະທົບຊໍ່າໃດ ເຖິງແມ່ນ ບສ(ບໍລິສັດ) ນອນຢູ່ໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບກາຍັງໃຊ້ເວລາຄືກັນຈະໂປ່ງໃສປານໃດກໍຕາມ(ອີງຕາມຂໍ້ແລກປ່ຽນກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ) ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆຂອງນັກລົງທຶນ ທີ່ບໍ່ມີໃນລະບຽບການ ບໍ່ມີໃນລັດຖະບັນຍັດ 003 ແຕ່ແມ່ນລະບຽບການກຳນົດຂຶ້ນເອງພາຍໃນວ່າຊັ້ນ.

ປານໃດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະຫມົດໄປຈາກ ສປປ ລາວ ນໍ້ຢ່າບອກວ່າຖ້ານໍ້າຖ້ວມຫລັງເປັດກ່ອນເດີ້ ແບບນັ້ນບໍ່ລົມ 555 ຢ້ານນັກທຸລະກິດແຈບກ່ອນ ທ່ານນາຍຍົກກໍພະຍາຍາມເຕັມທີ່ແຕ່ຂອດປະຕິບັດນີ້ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າຄຳສັ່ງທ່ານນາຍຍົກຫລືແຈ້ງການຫ້າມເຮັດຕ່າງໆອອກມາເປັນໄລຍະຄືວ່າບໍ່ປະຕິບັດເນາະບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເປັນຕານ້ອຍໃຈແທນທ່ານນາຍຍົກ ຄັນແມ່ນແກ້ແບບພາກທຸລະກິດແມ່ນຮຽບຮ້ອຍແຕ່ດົນລະເພາະມັນຊັດເຈນໂພດໃຜຮູ້ອະທິບາຍສູ່ຟັງແດ່ ລະຊິແກ້ແນວໃດດີນໍ້ບາດນີ້.