ຂາຍຜັກກິນໝາກ 10 ປີ, ມີລົດມີເຮືອນ, ມີດິນ ເຈົ້າເດເຮັດວຽກຈັກປີແລ້ວ ມີຫຍັງແນ່

370

ບໍ່ເລືອກງານ, ບໍ່ຍາກຈົນອີ່ຫຼີ່ ແນະນໍາອີກໜຶ່ງອາຊີບ ທີ່ບໍ່ພຽງເທົ່າໃດປີ ກໍມີທຸກຢ່າງຕາມທີ່ຫວັງ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ແມ່ນອາຊີບແຕ່ງດຄື່ອງາມ ຫຼື ນັ່ງຢູ່ຫ້ອງແອ ກໍສາດມາສ້າງງົນເອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຫຼາຍຍ່າງງີ່ຫວັງໄດ້

.


ດັ່ງແມ່ຄ້າຄນໜຶ່ງນ ທີ່ຂາຍຜັກຢູ່ຕະຫຼາດລາວອົດຊີ ຂາຍປະເພດຜັກກິນໝາກ ພາຍໃນເວລາ 10 ປີ ມີລົດໃຫຍ່ 2 ຄັນ,ເຮືອນ ແລະ ດິນ 2 ຕອນ ມີຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກ

.


ເພິ່ນ ຊື່ ແມ່ເຕິນ ວົງສີ ຂາຍຜັກກິນໝາກຢູ່ຕະຫຼາດລາວອົດຊີ
ຟັງລາຍລະອຽດຕາມນີ້

(20+) Facebook
ຈາກ: ຂ່າວເສດຖະກິດ-ການຄ້າ Lao Economic Daily