ຂ່າວດີ…ຜ່າຕັດແກ່ນຕາຂຸ້ນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າເລີ່ມ4 – 9 ຕຸລາ 2019

470

ອີງຕາມຫຼັງສືແຈ້ງຕອບການຮັບເອົາໂຄງການຈາກຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກສະບັບເລກທີ່ 305/ຫອ, ລົງວັນທີ 3 ກັນຍາ 2019.

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຮ່ວມກັບມູນລະນິທິ ເອີນິວວີເຊີນ ແລະ ສະມາຄົມທຸລະກິດສິງກະໂປໃນ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັນຈັດໂຄງການຜ່າຕັດແກ່ນຕາຂຸ້ນຟຣີສໍາລັບຄົນທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃນການປິ່ນປົວ.

ມູນລະນິທິ ເອີນິວວີເຊີນ ແມ່ນອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ບໍ່ຈໍາກັດສາດສະໜາ, ບໍ່ຈໍາກັດສັນຊາດໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະເທດສິງກະໂປໃນການຜ່າຕັດແກ່ນຕາຂຸ້ນຂຸ້ນຟຣີສໍາລັບຄົນທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃນການປິ່ນປົວຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11-13 ຕຸລາ 2019 ທີ່ໂຮງໝໍປົວຕາທົ່ງປົ່ງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ການຜ່າຕັດຕາຂະໃຊ້ເວລາພຽງ 5 ນາທີ ໂດຍການຜ່າຕັດທີ່ມີຄຸນນະພາບດ້ວຍທີມງານທ່ານໝໍຈາກປະເທດເນປານ ແລະ ສິງກະໂປ. ມູນລະນິທິ ເອີນິວວີເຊີນ ມີທ່ານໝໍຜ່າຕັດຕາ ແລະ ພະຍາບານທີ່ມີຄຸນນະວຸດຫຼາຍກວ່າ 50 ທ່ານ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ແລະ ໄດ້ເຄີຍຟື້ນຟູສາຍຕາຫຼາຍກວ່າ 30 ພັນສາຍຕາ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ທຸກຍາກໃນປະເທດເນປານ, ມ້ຽນມ້າ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ.

ທ່ານໝໍ ແລະ ພະຍາບານທີ່ໂຮງໝໍປົວຕາທົ່ງປົ່ງຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທີມ ມູນລະນິທິ ເອີນິວວີເຊີນ ສໍາລັບການຄັດເລືອກ ແລະ ລົງທະບຽນ ສ່ວນບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ຕ້ອງການປິ່ນປົວຟຣີຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4-9 ຕຸລາ 2019 ທີ່ ໂຮງໝໍເມືອງ 9 ຕົວເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍປົວຕາທົ່ງປົ່ງ.

ຜູ້ທີ່ລົງທະບຽນຜ່າຕັດທີ່ໂຮງໝໍປົວຕາທົ່ງປົ່ງຈະມີທີ່ພັກ, ອາຫານ ແລະ ນໍ້າດື່ມໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜ່າຕັດທຸກຄົນ ໂດຍຜູ້ຜ່າຕັດແມ່ນຈະໄດ້ຜ່າຕັດໃນມື້ທີໜຶ່ງ ແລະ ເປີດຕາໄດ້ໃນມື້ທີສອງ ຫຼັງການຜ່າຕັດທາງ ມູນລະນິທິ ເອີນິວວີເຊີນ ຈະສະໜອງຢາ, ເລນ, ຢາຍອດຕາທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມາປິ່ນປົວ.

ສໍາລັບຄົນເຈັບທ່ານໃດສົນໃຈຮັບການປິ່ນປົວສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່ 030 572 9168 (ທ່ານ ນາງ ລິງ) ຫຼື 0205598 4248 (ທ່ານ ນາງ ຕຸກຕາ) ສໍາລັບຂໍ້ມູນອື່ນໆ ຫຼື ຕິດຕໍ່ໂດຍກົງທີ່ໂຮງໝໍເມືອງ 9 ຕົວເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍປົວຕາທົ່ງປົ່ງຕາມວັນທີທີ່ລະບຸໄວ້.

ການຜ່າຕັດແກ່ນຕາຂຸ້ນຟຣີໂດຍ ມູນລະນິທິ ເອີນິວວີເຊີນ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຈັດໂດຍສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສະມາຄົມທຸລະກິດສິງກະໂປ.